Dagsordensættende analyser

Har du brug for at basere dine beslutninger på indgående viden om branchens aktører og strukturer?

Byggeriet er i mange sammenhænge en praksisorienteret branche med begrænset systematisk videnindhenting. Det fungerer godt, når man arbejder med modifikationer af kendte løsninger, men er mindre velegnet, hvis man ønsker at gå nye veje. Her er en dyberegående forståelse af barrierer og muligheder afgørende.

Smith hjælper beslutningstagere med at få overblik og indsigt. Vi trækker på vores forskningsbaggrund og bredden i vores faglige tilgange for at levere helhedsorienterede, dybdegående kvalitative og kvantitative analyser.

Vores analysearbejde er særlig kendetegnet ved to forhold. For det første kender vi branchen indgående. Det gør, at vi effektivt og hurtigt kan skære ind til benet og stille spørgsmålstegn ved de etablerede forklaringsmodeller. For det andet er vi optaget af at muliggøre forandring og knytter derfor altid handlemuligheder til vores analyser. En god analyse for os rummer foruden valid teori og empiri også et skabende element.