Kapitaladgang

Har du brug for adgang til eksterne ressourcer for at give din virksomhed flyvehøjde?

Selv den bedste idé har brug for kapital for at indfri sit potentiale. Smith skaber overblik over de muligheder for kapitalfremskaffelse, der eksisterer inden for dit projekts emnefelt – i forhold til fondssøgning såvel som risikovillig kapital fra eksempelvis Business Angels. Hermed får du et klart billede af potentialet for opskalering af din idé eller virksomhed.

Giver dette ”blod på tanden” kan vi opbygge en fundingstrategi, der bl.a. tager hensyn til dine ønsker til tidshorisont, kompetencer og ejerstruktur samt ikke mindst til projektets modenhed og kapitalbehov. En sådan strategi vil helt naturligt kunne rumme de tidligste faser, hvor fortløbende fondsansøgninger typisk udgør en stærk strategi til de senere faser, hvor både risikovillig kapital, og de kompetencer der kan være knyttet hertil bliver vigtige.

Har du behov for hjælp til udarbejdelse af fondsansøgning eller investormateriale, har vi i begge tilfælde udviklet stærke værktøjer, der sikrer, at projektet præsenteres bedst muligt. Vi har yderligere, via vores samarbejdspartnere, adgang til et stort og bredt netværk af private investorer, hvorfor vi effektivt vil kunne hjælpe med at finde de rette at præsentere projektet for. Skal du til at søsætte et fondsstøttet udviklingsprojekt står vi også til rådighed i forhold til rådgivning om, hvordan dette gøres mest hensigtsmæssigt.

Vi hjælper med: 

  • Fundingoverblik
  • Fundingstrategi
  • Fondsansøgninger
  • Investormateriale
  • Investoradgang
  • Rådgivning vedrørende drift at fondsstøttede projekter