Netværksfacilitering og formidling

Har du brug for at få sat dagsorden og skabt opbakning til at gå nye veje?

De fleste innovationsaktiviteter kræver bred mobilisering og nye forståelsesrammer for at lykkes. Derfor bliver netværksfacilitering og faglig formidling afgørende.

Smith hjælper rammeskabende aktører, bygherrer og virksomheder med at skabe levende, faglige miljøer med fokus på at styrke relationer og nye fagligheder. Inddragelse og kommunikation er ikke en afslutningsaktivitet, men en integreret del af et vellykket udviklingsinitiativ. Kendskabet til det faglige indhold og rollen med at facilitere netværk og formidling går derfor hånd i hånd.

Vores tilgang tager afsæt i vores faglige bredde og mangeårige erfaring med at sikre bred og samtidig seriøs inddragelse. Vi tror på, at form og indhold hænger tæt sammen, og at nye ideer derfor også kræver nye måder at mødes og snakke sammen på. Vi sætter derfor en ære i at gentænke måden at lave netværk og faglig formidling på, uanset om det handler om flerårige uddannelsesforløb eller et gå-hjem møde.