Nye forretningsmodeller

Har du brug for hjælp til at komme hele vejen rundt om din forretningsmodel for at indfri potentialet?

Vi har i Smith stor lyst til at gå nye veje i forhold til at finde inspiration til nye forretningsmodeller og kombinere dette med vores indgående kendskab til branchen. I de senere år har vi således ofte oplevet, at der ligger et stort uforløst potentiale i at revidere og udvikle forretningsmodeller med en ”bredspektret” tilgang – en udvikling af det, du tilbyder dine kunder med et perspektiv, der omfatter samtlige muligheder for innovation og værdiskabelse for kunden. Det kunne for eksempel handle om at udvide din samlede ydelse fra at omfatte en række produkter til (ofte i samarbejde med andre aktører) også at rumme elementer af services, såsom finansiering, udvidet garanti eller organisatorisk innovation inden for eksempelvis logistik og samarbejdsformer.

Det er vores oplevelse, at processen ofte fører til, at du tilbyder dine ydelser på en ny måde. Det medfører store konkurrencefordele. Måske får du fat i nogle kunder, du ikke før har kunnet nå? Måske oplever du, at dine ydelser bliver mindre prisfølsomme? Måske står din ydelse stærkere i udbudssammenhæng, fordi den er unik? Måske genererer din nye tilgang mere omtale, og skaber derfor mere omsætning? Udvikling af din tilgang kan rumme mange fordele – og hvis ikke du gør det, vil andre tage initiativet.

Vi hjælper med:

  • Analyse af behov på markedet
  • Kortlægning af eksisterende modeller – er den dybe tallerken opfundet?
  • Kortlægning af behov hos nuværende og nye kunder
  • Inddragelse af de 10 innovationsformer
  • Udvikling af ny forretningsmodel

projekter ///

Projekt /// Case