Rådgivning og inspiration

Trænger du til sparring, inspiration eller specialiseret viden om innovation for at se en udfordring i et nyt perspektiv?

Nogle gange er et kærligt skub eller et godt råd, alt hvad der kræves for at komme videre. Det kan være svært at se ”potentialet for bare muligheder”, når man har arbejdet længe med et område og ikke længere ved, hvad alle andre ikke ved. Måske overser du oplagte muligheder, fordi du som specialist dykker ned i et felt, og glemmer verden omkring dig.

I Smith hjælper vi virksomheder ved at være en kvalificeret samtalepartner. Vi kender innovationsforløbets faser og de fleste af byggeriets udviklingsdagsordner til bunds. Derfor kan vi let sætte os ind i dit udviklingsprojekt og samtidig se det i et større perspektiv.

Inspirationsoplæg
Et inspirationsoplæg er den mest koncentrerede måde at få ny viden på. Det er velegnet, hvis du har brug for at få sat scenen for forandring i din virksomhed. Med afsæt i vores erfaring med at skabe udvikling i byggeriet, giver vi dig overblik over de vigtigste udviklingsdagsordner i og uden for byggeriet. Ved brug af konkrete eksempler viser vi, hvordan kendte problemer kan løses på nye måder. Inspirationsoplæg kan være oplæg af 30-60 minutters varighed eller et halvdagsforløb, hvor oplægget kombineres med en workshop, hvor deltagerne omsætter tendenser til muligheder inden for deres eget arbejdsfelt.  

projekter ///

Projekt /// Publikation