Sekretariatsledelse

Har du brug for styring af dit udviklingsprojekt? 

Myndigheder, fonde og andre rammeskabende aktører er i stigende grad optaget af at give "kloge penge". Effekten af faglig sparring, etablering af netværk og opbygning af fælles viden er, i mange sammenhænge, mindst lige så værdiskabende som de penge, der uddeles.

De rammeskabende aktørers rolle skifter derfor fra "passiv pengekasse" til "aktiv medspiller". Det er en ny styringsrolle, der kræver flere ressourcer og nye kompetencer, og som derfor ikke altid kan eller skal løftes af bevillingsgiver selv.

Smiths ydelser dækker hele forløbet med at formulere, eksekvere og forankre udviklingsprogrammer. Vi hjælper med at få formuleret programmets innovationstænkning og mål. Vi gennemfører analyser, der kortlægger potentialer og muligheder. Vi identificerer og inddrager de afgørende aktører; herunder også aktører, der ikke er "tordenskjolds soldater". Vi gennemfører udviklingsforløb både i de indledende forløb, hvor den bærende idé findes, og i selve udviklingsforløbet.

Vores faglige afsæt i byggeriet sikrer en mindre bureaukratisk og mere fleksibel udviklingsmodel, der er skræddersyet til de involverede parter og dermed øger værdien og effekten af forløbene. Vi følger virksomhederne og løsningerne helt ud til brugerne og markedet. Hvis det kræves, hjælper vi også med at finde supplerende udviklingskapital. Som grundlag for alt dette varetager vi den løbende administration af programmet og sikrer, at tid og økonomi er på rette kurs. Vi forener kort sagt nytænkning med solid projektledelse.