Visionsprocesser

Har du brug for en inddragelses- og visionsproces, der skaber opbakning, klarhed og nytænkning?

Foranderlige omgivelser og behovet for nytænkning kendetegner den kontekst, som stadig flere projekter og virksomheder arbejder i. Samtidig øges behovet for at skabe mening på tværs af stadig flere fagligheder og interesser. Detailstyring og fagjargon må derfor erstattes med billedskabende visioner, der er præcise nok til at give retning og fælles mening og åbne nok til at rumme det ukendte og forskellighederne. En stærk vision, formuleret for og af projektets mange parter, er nøglen til succes, uanset om du skal formulere virksomhedsstrategien eller byggeprogrammet.

Smith hjælper dig med at tilrettelægge forløbet, der både sikrer legitimitet og nytænkning. I samarbejde med kunden rekrutterer vi deltagerne i visionsprocessen og sørger for inddragelse af eksterne videnspersoner, der kan udvide perspektivet. Vi tilrettelægger og faciliterer workshopforløb, hvor forskellighederne får plads. Vi hjælper med at lave syntesen og understøtter formuleringen af den bærende vision, og vi beskriver, hvordan den forankres i den videre strategi.