Hvordan skaber man plads til nytænkning i en hverdag, hvor tiden er knap, og økonomien er stram?

 

Det svære er ikke at få en god idé, det svære er at få den på markedet da det kræver en samtidig og gennemtænkt udvikling på flere fronter.

I takt med, at en række økonomiske, sociale, miljømæssige og teknologiske tendenser ændrer vilkårene for byggebranchen, åbner der sig nye markeder, nye forretningsområder og muligheder for at skabe værdi og vækst. Både på kort sigt med forbedring af produkter, arbejdsgange og kunderelationer og på lang sigt med udvikling af helt nye forretningsområder. 

Smith hjælper virksomheder, der ønsker at udvikle nye løsninger og tænkemåder til byggeriet. Vi insisterer på at sætte virksomheders innovation i system, fordi udvikling ikke nødvendigvis handler om at bruge flere ressourcer, men om at bruge dem man har, rigtigt og bedre.

team // specialisterne

Partner
Christian Niepoort
(+45) 29 60 91 71
Christian er en kreativ igangsætter for virksomheder, der ønsker at udvikle nye ydelser til byggeriet og en sikker afslutter, når resultatet møder markedet og ideen skal helt i mål...
Læs mere

samme interessenter /// tidligere projekter vi har løst