Hvordan skaber man rammerne for andres innovation?

Byggeriet spiller potentielt set en nøglerolle i forhold til en række afgørende samfundsdagsordner. Men indfrielsen af dette potentiale kræver, at der sættes rammer for en udvikling, der går i samme retning.

Det er en omfattende opgave at sætte rammerne for andres innovation. Det kræver tilstedeværelse, tid og en række specialistkompetencer at skabe samspil i et bredt felt af offentlige og private aktører. Det handler om at understøtte og ikke overtage udviklingsindsatsen. Det handler om at give plads til nytænkning og det uventede uden at tid og økonomi skrider og nogen oplever, at de forfordeles. Det handler om at skabe opbakning og fælles forståelse på tværs af videns- og interessefelter. Ikke mindst kan det være en udfordring for aktører, som har sit rationale og netværk i en ikke-kommerciel baggrund at stå i spidsen for programmer, hvor markedet spiller en hovedrolle.

Med et solidt kendskab til branchen og byggeriets udviklingsdagsordner og dyb indsigt i innovationsforløbets dynamikker set fra både offentlig og privat side hjælper Smith myndigheder, fonde, foreninger og interesseorganisationer, der ønsker at løfte byggebranchen. Vi tror på at det gælder om at have et fast greb om innovationsprocessen og et åbent sind i forhold til resultatet. Og om at have det faglige kendskab til området, der gør det muligt at styre på fremdrift og ikke formalia. Den korteste vej fra vision til effekt går gennem muligheden for at blive klogere i takt med at innovationsforløbet folder sig ud.

team // specialisterne

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere
Specialkonsulent
Mie Wittenburg
(+45) 22 83 58 25
Mie er en erfaren procesfacilitator og projektleder, der bistår byggeriet med at udvikle, markedsmodne og opskalere gode idéer til færdige produkter og løsninger og nye forretningskoncepter.
Læs mere