Mikkel A. Thomassen

Partner

Mikkel A. Thomassen

Mikkel kombinerer en klar vision for byggeriet med analytisk tyngde og en systematisk insisteren på at udfordre og se ud over grænserne for nuværende praksis. Han har forædlet evnen til med hårfin balance at facilitere og udforske forskellige ideers potentialer og samtidig fastholde ideernes konkrete indhold.

Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.

Mikkel er samtidig en scenevant formidler, der med skarpe analyser og kommunikativt bid blander sig i den offentlige debat ved at indskrive byggeriets til tider indforståede udviklingsprojekter i samfundets aktuelle dagsordner - og dermed i de dagsordner, som har politisk og økonomisk medvind. 

Fakta og kontakt

Telefonnummer: 
(+45) 29 60 91 76
Uddannelse: 

Cand.scient.soc, Ph.D.

I Smith siden: 
2009