Evidens for værdiskabelse er et modefænomen i byggeriet pt. Men har vi de rette metoder til at måle og veje fx merværdieffekterne af klimatilpasning eller et godt indeklima. Vi inviterer til debat om det målbare og det mærkbare i Pejsestuen den 18. maj og den 22. juni. 

Mens et lavere energiforbrug er direkte omsætteligt i form af kroner og ører, så er værdier som bynatur, arkitektonisk kvalitet, rekreative rum, social sammenhængskraft og sundhed sværere at presse ned i en let fordøjelig kageform. Hvordan gør vi de ”bløde” værdier omsættelige over for beslutningstagere, branche og især brugere og borgere? 

I foråret 2017 afholder vi to pejsestuearrangementer, hvor vi stiller skarpt på det målbare og det mærkbare. Med afsæt i indeklima og klimatilpasning med merværdi ser vi på om vi har de rette metoder til at indfange den værdi som skabes. Vi ser på nye etiske tendenser i økonomien og spørger; hvordan skal vi prissætte, det vi måler? Og hvordan måler vi det, vi sætter pris på? 


Torsdag d. 18. maj kl. 8.00-9.30 serverer vi friskbagte crosissanter, skoldhed kaffe og to skarpe oplæg med fokus på merværdi i Klimatilpasning.

Mød: 

  • PhD og merværdispecialist Katrina Wiberg fra Arkitektskolen i Aarhus
  • Ekspert i storytelling og branding Camilla Frederiksen fra Stereo Associates


Torsdag d. 22. juni kl. 15-17 serverer vi en sommerforfriskning på terrassen og en forhåbentlig mærkbar debat om det vi kan tælle og alt det som tæller i vores indeklima.   

Mød:

  • Partner og ekspert i værdisætning Claus Galbo-Jørgensen fra Incentive
  • Udviklingschef og Indeklima entusiast Kasper Lynge Jensen fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus  

 

Pejsestuearrangementerne finder sted hos:

Smith Innovation, Rønnegade 1, 5. sal, 2100 Kbh. Ø

Tilmeldinger sendes til ph@smithinnovation.dk