Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

…var titlen på et essay vi skrev til ”Arkitekter nu og i fremtiden” udgivet af Arkitektskolen Aarhus 2008. 

Essayets hovedpointe er, at der ikke nødvendigvis er en 1:1 relation mellem det man arbejder med (genstandsfeltet) og det man kan og ved (vidensfeltet). Hvilket blandt andet betyder, at arkitekter ikke nødvendigvis behøver at arbejde med arkitektur! Deres uddannelse og erfaring kan genfortolkes og bringes i spil i andre sammenhænge. Den nuværende økonomiske krise aktualiserer selvsagt interessen for de nye forretningsområder som opstår når arkitekterne (og byggeriets øvrige aktører for den sags skyld) evner at tænke friere over forholdet mellem videns- og genstandsfeltet.At der kan komme noget rigtig sjovt ud af den øvelse var Smith vidne til i starten af februar 09, hvor vi var hovedansvarlige for den afsluttende kursusgang på uddannelsen ”Ledelse af kreative vidensvirksomheder” udbudt af Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening. Formålet med modulet var i et workshopforløb at arbejde med de deltagendes arkitektvirksomheders muligheder for at udvikle nye forretningsområder. Der blev svedt igennem og i løbet af 24 timer lavet forretningsplaner for grønne biotoper, bådvaskere, co2 neutralt kildevand og totaløkonomisk energirenovering. En god reminder om potentialet i en struktureret tilgang til at udvikle og modne ideer. Og i hvad der kan opstå når arkitekter giver sig selv lov til at lege med deres viden og ikke kun deres værker. LKVV, Ledelse i Kreative vidensvirksomheder, udbydes igen med start den 24. august 2009 og slutter medio marts 2010. Hvis du, efter at have læst ovennævnte blog, er interesseret i at høre mere om kurset, kan du henvende dig til Arkitekt MAA Bettina Mylin, Akademisk Arkitektforening.

Foto: Nana Reimers