Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Grøn vækst skal redde isbjørnen og den arbejdsløse. Men hvordan går bæredygtighed fra at være et løfte om en bedre fremtid til at være lønsomme produkter og ydelser? På TESTs ”matchmakingarrangement” den 11. oktober mellem grønne producenter og bygherrer giver vi en del af svaret. Det er med årstider som med udviklingsdagsordner i byggeriet. De kommer igen, genkendelige og så alligevel ikke helt. Hvem kan huske en juli så våd og en sensommer så varm som i år? Og hvem kan huske, hvad vi talte om i byggeriet for 20 år siden? Varmen vil vi overlade til meteorologerne at udtale sig om. Udviklingsdagsordnerne i byggeriet de sidste tyve år er vi derimod rundet af. Og her fornemmer vi, at det for alvor er tid til et gensyn med temaer som vækst, produktivitet og konkurrenceevne, som var dominerende i 1990’ernes centrale udviklingsprogrammer: Projekt Renovering, Proces og Produktudvikling i Byggeriet og det opfølgende Projekt Hus. En vigtig drivkraft bag programmerne var konstateringen af at lav produktivitet svækker konkurrenceevnen og medfører, at byggeriet bidrager for lidt til forbedringen af den samlede samfundsøkonomi. Op igennem nullernes højkonjunktur gled dette fokus noget i baggrunden til fordel for et altdominerende fokus på bæredygtighed. Men nu kradser krisen igen. Det bliver igen vigtigt at samfundet kan økonomisere med sine ressourcer = højne produktiviteten. Og det bliver igen vigtigt at skabe jobs = styrke konkurrenceevnen. Isbjørnen på den smeltende isflage har fået selskab af velfærdsstaten og 165.000 ledige! Genkendeligt – og så alligevel ikke. For i 90’erne talte vi om industrialisering og forbedring af samarbejde og processer som vejen til bedre produktivitet og konkurrenceevne. I dag knyttes håbet an til, at vi kan benytte det eksisterende fokus på bæredygtighed til at skabe grøn vækst. Koblingen mellem bæredygtighed og vækst er oplagt. Ikke mindst i byggeriet hvor det er afgørende at finde dagsordner, der kan mobilisere udvikling på tværs i værdikæden og mellem virksomheder, myndigheder og forskning. Og her synes bæredygtighed med sine mange deldiscipliner, at være et godt bud. Så er spørgsmålet bare hvordan vi kommer i gang. Eller rettere, hvordan vi kommer videre. For at dømme på de mange henvendelser til blandt andet Realdanias initiativ TEST din bæredygtige løsning er der godt gang i de bæredygtige iværksættere. Det afgørende for disse ildsjæle er at tage skridtet fra de første produkter til opskalerede ydelser der rammer markedet bredt. De mangler risikovillig kapital – de eksisterende venturemiljøer har stadig i for høj grad forkærlighed for det der engang var morgendagens industrier. Og de mangler adgang til at teste og afprøve deres ideer 1:1 så alle – bygherren, beboeren, ejendomsinspektøren og rådgiverne – kan se at det faktisk virker. TEST er igangsat for netop at råde bod på sidstnævnte (venturemiljøer målrettet grøn vækst i byggeriet leder vi stadig efter). Sidstnævnte er grunden til igangsættelsen af TEST. Og til at vi afholder et matchmakingarrangement, hvor producenter af bæredygtige løsninger kan møde udviklingsorienterede bygherrer den 11. oktober kl. 15-18 under Building Green i Forum. (Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her). Grøn vækst – ideerne er sået, nu handler det om at finde vandkanden frem. Ellers bliver der trangt på den der isflage, der næppe får det bedre efter en sommer i Grønland, der ikke har været varmere siden….ja, hvornår var det nu det var? TEST er et initiativ under Realdania, der understøtter markedsmodningen af bæredygtige løsninger i byggeriet. Det sker ved at give støtte til producenter og bygherrer der ønsker at afprøve og teste bæredygtige løsninger. TEST havde første ansøgningsfrist 10. januar 2012 og har fire årlige ansøgningsfrister. Foto: Anne Prytz Schaldemose,