Methafors we live by: hjertet, hulen, bladet, hænderne, cirklen og slottet - hver deres metafor for de seks forslag i projektkonkurrencen om BørneRiget. Smith er med i et af de konsortier, der er gået videre til næste fase.

Børn leger - det gør voksne også. I hvert fald med metaforer. Det var tydeligt, da vinderne af fase 1 i projektkonkurrencen om BørneRiget - et nyt hospital for børn, unge, fødende og deres familier, der skal bygges i tilknytning til Rigshospitalet - blev præsenteret den 10. marts. 

Seks forslag var med i konkurrencen og tre er nu gået videre til næste fase - heraf et fra konsortiet Schmidt Hammer Lassen Architects og MOE, hvor Smith er med som underrådgiver sammen med TREDJE NATUR, CREO ARKITEKTER og Keingart.

Og det var netop de strukturerende metaforer bag de seks forslag, der blev trukket frem, da fagdommer i bedømmelseskomitéen Morten Gregersen fremlagde de indbudte forslag. Metaforer der kan opsummeres som: 

  • hjertet
  • hulen
  • bladet
  • hænderne
  • cirklen
  • slottet 

Og her var hjertet metaforen for forslaget fra team Schmidt Hammer Lassen Architects/MOE/TREDJE NATUR/CREO ARKITEKTER/Keingart/Smith - tegnet ind som illustration i projektforslaget - som billede på programmeringen med et atrium og kraftfuldt omdrejnings- og samlingspunkt for bygningens mange flows og aktiviteter.

Men også som ønsket om at skabe ét sammenhængende børnerige og center, hvor patienter og pårørende bliver mødt åbent og imødekommende med glidende overgange mellem funktioner, inde og ude faciliteter og ikke mindst "offentlige" zoner og mere tilbagetrukne områder til ro.

Læs mere om projektkonkurrencen for BørneRiget