…da vi i den forgangne uge havde fornøjelsen af at holde oplæg for Byggeri København om, hvordan rammeudbud og gentagelse kan øge kvalitet og mindske omkostninger. 

Det viste sig dog heldigvis at være en øvelse, men lige om lidt er det alvor, når de forskellige teams er valgt, og byggeriet af skoler og børnehaver skal i gang for en samlet værdi af op mod knap 3 mia. kr. over de næste fire. 

Ingen tvivl om, at det bliver spændende at følge overgangen fra udbud til etablering af det strategiske samarbejde. For os at se rummer muligheden for specialisering og fordybelse et af de mest spændende potentialer for at udvikle byggeriet set i nyere tid. Derfor krydser vi fingre for et godt forløb. Og vi yder vores beskedne bidrag til at komme godt i gang med et arrangement om rammeudbud og den gode gentagelse den 26. oktober.

Her vil vi fra en række forskellige positioner åbent undersøge, hvordan gentagelse og fornyelse er tæt forbundet. Det sker med afsæt i hypotesen om, at hvis ”alt er forskelligt, er der ikke noget, der bliver egentlig nyt”. Dagen slutter af med konkrete bud på, hvordan man både som bygherre og som virksomhed i byggeriets leverancekæde i praksis kan organisere og facilitere det gentagne samarbejde, så det bliver en kilde til innovation og forbedringer. Læs mere om arrangementet her