Hvad giver klimatilpasning af nye muligheder for det byggede miljø og den måde, vi bygger og lever i byen? Mød os på Building Green den 31. okt. & 1. nov. 

Hvad nu hvis udfordringen med mere og kraftigere regn ikke var et problem i byerne, men en mulighed for at tænke nyt og skabe bedre byer?

På Building Green 2018 sætter vi med innovationsområdet Building Liveability fokus på, hvordan regnen kan bruges som en ressource i udviklingen af løsninger til klimatilpasning, der ikke ’bare’ håndterer vandet, men også giver ny og mere værdi til byen.

En tværfaglig dagsorden

Klimatilpasning er en af vor tids største udfordringer – et kæmpe problem når skybrud og ekstrem regn efterlader veje og bygninger under vand, fordi vandet ikke kan komme hurtigt nok væk. Derfor er klimatilpasning centralt for både bygge- og vandbranchens aktører på tværs af fagligheder, så vi sammen kan gøre vores byer og bygninger robuste til at kunne modstå oversvømmelser.

At forholde sig aktivt til klimaforandringerne handler nemlig ikke kun om at reagere, så vi i fremtiden reducerer forandringernes omfang og effekt. Det handler også om at finde løsninger, der kan afhjælpe her-og-nu. 

Klimatilpasning med merværdi

Under overskriften Building Liveability sætter vi derfor fokus på, hvordan eksisterende og fremtidige klimatilpasningsprojekter- og løsninger er med til at forandre vores byer og den måde, vi udvikler dem på, når vi bruger regnvandet som en ressource, så klimatilpasningen er med til at:

 • gøre byen mere grøn og naturrig
 • give plads til leg, bevægelse, ophold og fællesskab i byen
 • opgradere den eksisterende by og bygninger
 • gøre byen mere smart og forbundet 

Det kan du opleve:

Prøv den interaktive installation Climate Change City, hvor du kan 'tænde' for regnen og se, hvordan syv nye løsninger til klimatilpasning kan håndtere de oversvømmelser, som regnen fører med sig. Og hvordan de samtidig er med til at skabe bedre byer.

Hør korte præsentationer af eksisterende og nye klimatilpasningsprojekter og -løsninger, som alle bidrager med merværdi til det byggede miljø. Hver præsentation perspektiveres efterfølgende af et tværfagligt panel, der giver deres input til, hvad der kan få klimatilpasning til at lykkes og være en 'driver' for at skabe bedre byer. 


ONSDAG 31. OKT. KL. 10-11 

Præsentationer: 

 • BIOWATER v. Lars Briggs, Amphi Consult
 • Vild Med Vilje v. Rasmus Vincentz, Habitats ApS
 • Grønne tage v. Per Malmos, ZinCo/Malmos

Panel:     

 • Jens la Cour, Seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
 • Mette Skjold, Adm. direktør og partner, SLA
 • Ida Marie Knudsen, Planlægger, HOFOR


ONSDAG 31. OKT. KL. 13-14

Præsentationer:

 • Vandvejen v. Julie Linke Bank, Schulze+Grassov
 • Regnvandsventilen v. Bjarke Fjeldsted, Plastmo
 • Klimatilpasning Kokkedal v. Ulrik Lassen, Rambøll

Panel:

 • Lennie Clausen, Programchef, Realdania
 • Grith Bech-Nielsen, Netværksleder, InnoBYG
 • Sia Boesen, Projektchef, Områdefornyelsen Sydhavnen, Københavns Kommune


TORSDAG 1. NOV. KL. 10-11

Præsentationer:

 • Samvejr v. Martin Dahl, B14
 • Scalgo Live v. Signe Barnes, SCALGO
 • Sammen om klimatilpasning v. Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN

Panel:

 • Mikkel Suell Henriques, Projektchef, Realdania
 • Miriam Feilberg, Seniorkonsulent, DANVA
 • Liselott Stenfeldt, Head of Interactive Spaces Urban Studio, Alexandra Instituttet
 • Ulrik Hindsberger, Netværksleder, Vand i Byer


TORSDAG 1. NOV. KL. 13-14

Præsentationer:

 • Klimaflisen v. Flemming Rafn Thomsen, TREDJE NATUR
 • Vand på sidelinjen v. Lise Jangmark, Novafos
 • Klimaskolen v. Katja Udbye Christensen, Teknologisk Institut     

Panel:

 • Lennie Clausen, Programchef, Realdania
 • Oliver Vanges, Udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
 • Birgitte Hoffmann, Lektor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Kristian E. Beyer, Stabs og Strategichef, Frederiksberg Forsyning

 

Building Green finder sted i Forum København den 31. okt. og 1. nov. Begge dage kl. 9-17. Der er gratis adgang. Se hele programmet for Building Green og tilmeld dig på www.buildinggreen.eu  

Building Liveability er et samarbejde mellem Building Green, Realdania og Smith Innovation. Området er udviklet af Smith Innovation og støttet af Realdania, som en del af formidlingen under Realdanias Klimaspring kampagne.