Om skribenten ///

Projektmedarbejder
Marcus Frostholm
(+45) 40 98 44 55
Med en række kommunikationsopgaver i rygsækken og en uddannelse som sociolog og byplanlægger er Marcus hjemvant i at formidle de gode historier fra byggeriets verden.
Læs mere

I sidste uge satte vi gang i ”Next Nordic” - et Match & Create-forløb, der skal varme godt op under den danske byplanlægning og give os uderum, vi også får lyst til at bruge i de kolde måneder.

Den danske tilgang til at udvikle og planlægge byer er efterhånden kendt langt uden for Danmarks grænser med København som forbilledet på byen, hvor der er plads til mennesker. Ift. andre globale storbyer er mennesket i centrum for byudviklingen, for vi ved, at det spiller en afgørende rolle for borgernes sundhed og livskvalitet. Vi er gode til at skabe byer for mennesker, og livability’en er skruet helt i vejret, når både de grønne parker, de brede fortove og den rene havn er fyldt op med glade københavnere.

Men hvordan hænger alt dette sammen med det danske vejr og klima? Lige så indbydende den kan være lige så utilnærmelig synes byen at være i det kolde, grå måneder. Eufori erstattes af tristhed, energi erstattes af træthed. Og det har faktisk en videnskabelig betegnelse, som meget rammende forkortes SAD – Seasonal Affective Disorder. Det skønnes, at ca. 10% af os er påvirket af denne sæsonbestemte lidelse, som er mest velkendt her på den nordlige halvkugle, hvor fx manglen på dagslys i vinterhalvåret kan påvirke vores velbefindende og generelle sundhed.

New Nordic til Next Nordic

Så hvordan får vi de bymæssige solstrålehistorier til at skinne og varme os i de kolde måneder? Hvilke løsninger skal der til, hvis vi i højere grad vil udnytte byens fysiske rammer og gøre de nordligt beliggende byer lige så livsgivende og fællesskabende i vinterhalvåret, som de er om sommeren?

Der er med andre ord behov for at undersøge og udfordre løsninger, der gentænker byen og byrummet, så det også om vinteren bliver et aktiv med positiv indvirkning på menneskers sundhed og velbefindende. Det er netop det, der er formålet med dette Match & Creat-forløb, hvor vi samarbejder med arkitekttegnestuen Juul & Frost, som de seneste år har arbejdet med etablering af et internationalt netværk, der har til formål at undersøge og videreudvikle New Nordic-begrebet – et begreb som basalt set handler om fremtidssikringen af det nordiske momentum og fastholdelse af Nordens og Danmarks styrkeposition inden for helhedsorienteret, bæredygtig byudvikling? Med andre ord, hvordan vi går fra ”New Nordic” til ”Next Nordic”?

Ved at nytænke materialer, lys, varmekilder, natur, kunst og aktiviteter kan vinterens byer skabe nye fællesskaber og mødesteder med nogle helt andre kvaliteter, end dem vi kender fra sommeren. Vinterens byrum skal give os lyst til at trodse mørket og kulden, fordi vi simpelthen har lyst til at bevæge os udenfor.

I næste uges workshop går endnu dybere ned i, hvordan vi:

  • øger lysmængde og dermed menneskers lysindtag om vinteren
  • gør det (mere) attraktivt at opholde sig udendørs om vinteren
  • øger følelsen af tryghed i uderummet om vinteren

I forlængelse af tegnestuens arbejde med at facilitere netværket Next Nordic, drives forløbet af et konsortium bestående af:

  • Juul & Frost Arkitekter, Helle Juul
  • More Futures, Jannick Pedersen
  • Velux, Charlotte Stevnsborg
  • Dansk Design Center, Sara Gry Striegler
  • IDA, Jacob Lenheden