Byggevareproducenter skal blive bedre til at sælge deres varer på funktionalitet og totaløkonomi i hele byggeriets levetid og ikke primært konkurrere på pris. Det er omdrjeningspunktet i et nyt Match Co-create forløb, som gennemføres i efteråret.

Et nyt Match Co-create forløb fokuserer på, hvordan valg af de rette byggevarematerialer kan forbedre den professionelle ejendomsforvalters totaløkonomi. Afsættet er, at nye produkter kan have svært ved at trænge igennem til byg- og driftsherren, fordi totaløkonomien ikke synliggøres eller forsvinder blandt byggeriets mange parter. Målet med udviklingsforløbet er derfor, at ’kortslutte’ værdikæden ved at samle kunder og leverandører i samme rum og give plads til dialog og modning af nye totaløkonomiske forretningsmodeller. Eller kort sagt: Nye produkter kræver nye salgs- og samarbejdsformer.

Fra anlægs- til totaløkonomi

Mange innovative byggekomponenter og -materialer slår ikke igennem på markedet, selvom løsningerne bidrager til at løse nogle af byggeriets store udfordringer inden for eksempelvis bæredygtighed, optimering af arbejdsprocesser og effektiv drift og vedligehold. Løsninger, der forbedrer totaløkonomien, men som er svære at sælge, fordi indkøbsprisen ofte er højere. På efterspørgselssiden sker der samtidig en internationalisering og professionalisering af opgaven med at eje og drifte bygninger. Der er således et øget fokus på at betragte byggeri som et langsigtet investeringsobjekt over hele bygnings livscyklus fra anlæg til drift og genanvendelse.

Udviklingsforløbet henvender sig derfor til hhv. byggevareproducenter og ejendomsforvaltere, der – sammen – ser muligheder i at skabe et marked for totaløkonomiske løsninger. Set fra bygherrens side handler det om at skabe en bedre totaløkonomi og som led heri også forbedre driftssikkerhed og bæredygtighed. Set fra materialeproducenternes side er målet at øge salg af nye løsninger og dermed på sigt fremme indtjening og eksport.

Match Co-create forløbet er arrangeret af Bloxhub i samarbejde med Dansk Byggeri og finder sted den 25. oktober og den 8. november 2017.

Smith varetager på vegne af Bloxhub planlægning og facilitering af forløbet.

Hvis du har interesse i at deltage i udviklingsforløbet, er der stadig få ledige pladser. Henvendelse til Mie Wittenburg på match@bloxhub.org

Læs mere om Match programmet i Bloxhub