Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Vi har vist det længe: verden er af lave. Den tid, hvor bygherren i samråd med sine rådgivere ene og alene besluttede hvordan byggeriet skal se ud, er for længst forbi. Brugerne, borgere, naboer, myndigheder og alle (u)mulige andre flytter ikke bare ind i byggeriet; de flytter også ind i debatten!

En byggesag er derfor en kompleks størrelse fyldt af forskelligartede og ofte modsatrettede problemstillinger. Autoritet og beslutningsret er ikke given, men til stadig forhandling. Her gælder ifølge Jacob Torfing (RUC) helt andre spilleregler end på eksempelvis et marked eller i et hierarki. I et marked sker reguleringer gennem økonomiske sanktioner. I et hierarki sker reguleringen gennem retslige sanktioner. I et netværk, derimod, er det tillid og gensidig forpligtelse der med fordel kan regulere hvis målet er at løse byggesagens mange ”wicked problems”.

Netværk kan derfor ikke styres i traditionel forstand – de kan metastyres. Metastyring handler om at ”styre selvstyringen” eller ”regulere selvreguleringen”. For at indtage rollen som ”Metaguvernør” (og dermed rollen som den der styrer netværket) kræver det at man har både Nodality (at man er en central aktør i feltet), Authority (autoritet blandt netværkets aktører), Tressure (de nødvendig ressourcer til at facilitere netværket) og Organisation (den rette organisering). Alle aktører der opfylder disse NATO kriterier kan ifølge Jacob Torfing fungere som metaguvernører og styre gennem: design af netværket, mål og rammestyring, processtyring og netværksdeltagelse.

Et at netværkets kendetegn er med andre ord deltagelse og tilstedeværelse. Kommuniker hellere for tidlig og forkert end slet ikke. Suppedasen kan ikke undgås – det handler om at lære at leve med og i den.

Og hvis bygherren har sin metastyring på plads, er det vel heller ikke så skidt, at folk faktisk er interesseret i det man laver?

 

 

 

 

Ovenstående indlæg er skrevet af Jeppe Nøraget og Mikkel Thomassen med udgangspunkt i første af i alt tre workshops om netværksstyring og strategisk kommunikation. Workshoppen blev afholdt i Carlsbergs gamle tappehal, Tap E,  november 2010 med oplæg af Jacob Torfing (RUC), Helle Marie Christensen (PLH Arkitekter) og Ajs Dam (Femern Belt) om Wicked problems, metastyring og NATO. Projektet ’Ide til program’ omhandler bygherrens rolle i de tidligste faser af et byggeprojekt med hospitalsbyggeri som den gennemgående case. Bygherreforeningen er vært for det tre årige udviklingsprojekt, der er udviklet i samarbejde med Smith Innovation og som har modtaget økonomisk støtte fra Realdania og Erhvervs og Byggestyrelsens program for brugerdreven Innovation.