Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Efter regn kommer vækst. Efter champagne kommer danskvand. Og det bliver alt i alt til dansk vand. Tak til alle for 2012 – året, hvor vi tog fejl i den store skala. Og velkommen til 2013 – hvor vi igen vil forsøge at få fast grund under fødderne. Eller vil vi? 2013 er af FN udnævnt til ”The International Year of Water Cooperation”. Det giver i vores optik god mening, for håndtering af vandstømme handler mere end noget andet om at få styr på beslutnings- og finansieringsstrømme. Og det handler derfor i sidste ende om samarbejde og udvikling på tværs af videns- og virksomhedsgrænser. Og det var her vi tog fejl i 2012 eller måske rettere fandt ud af, at vi har gjort det siden Smith startede i 2009. Vi har altid tænkt, at udfordringen med en fragmenteret værdikæde indlejret i en veletableret (=svær foranderlig) struktur var unik for byggeriet. Men vi kan her efter at have arbejdet intensivt med klimatilpasning det sidste halve år konstatere, at rør og og regulativer på ingen måde flytter sig lige så hurtigt som regnen falder. Så også indenfor klimatilpasning bliver systemisk innovation og systemleverancer centrale begreber. I en vis forstand bringer det os tilbage til arbejdet i Byggeriets Innovation.  Og så igen. Der er løbet meget vand under broen i det forgangne år. Og ikke alt har handlet om regn. 2012 var også året, hvor vi gik fra tre til seks personer og flyttede i nye lokaler, hvor vi satte fokus på, hvordan bygherren kan fastholde værdier og visioner gennem hele byggeforløbet, hvor innovationsradar.dk gik i luften og vi modtog mere end 40 banebrydende forslag til grønne produkter i regi af TEST, hvor vi så på mulighederne for at påvirke energiadfærd gennem sociale teknologier, hvor vi afholdte en lang række kurser og oplæg om byggeriets fremtid, hvor vi hjalp virksomheder med at bruge åbne innovationsmetoder eller identificere de rigtige udviklingsspor.  Og det var året, hvor vi i partnerskab med gode virksomheder fik udviklet to stærke koncepter og en funktionel prototype for vores egen decentrale komfortenhed. Pyh...et travlt år. Vi glæder os til juleferie, and, rødkål, champagne og kransekager, der næsten ser ud som dem bageren laver. Og vi glæder os til i 2013, at åbne en danskvand med jer og lade ideer og løsninger flyde frit på tværs af alle grænser. Skål og på gensyn fra alle os i Smith. P.S. Den 6. februar 2013 er der kick off på Klimaspring. Her åbner vi nok lidt mere end en danskvand. Læs mere og tilmeld dig på www.klimaspring.dk