Søren Faebo leverer anden del af vores 'dekalog' om tværgående innovation i byggeriet. Læs hans refleksion over det innovationsprincip, der handler om at bryde branchens spor og skabe nicher.

I anledning af Smiths 10-års jubilæum i starten af 2019, har vi formuleret 10 innovationsprincipper til at skabe tværgående innovation i byggeriet.

Principperne er vores forsøg på en syntese af både tanker og erfaringer gennem 10 år - de fanger noget, men selvsagt ikke alt, der er vigtigt. Derfor beder vi i 10 afsnit 10 forskellige aktører fra byggeriet om at komme med deres fortolkning af innovationsprincipperne. På den måde håber vi at sætte gang i en fælles, tværgående refleksion over byggeriets fortid og fremtid.

Anden del kommer fra Søren Faebo, der har en mangeårige baggrund i entreprenørbranchen fra bl.a. Enemærke & Petersen, Altan.dk og Alevator.dk. Desuden er han formand for Smiths Advisory board. Han har valgt at give sine tanker omkring det innovationsprincip, vi har formuleret som:

Hvilket innovationsprincip vælger du, og hvad er DIN fortolkning af det?

Jeg vælger - nok meget naturligt - det innovationsprincip, som handler om at skabe nicher, idet jeg igennem min karriere i byggebranchen, om nogen, har set hvad nicher kan udvikle sig til.

I Altan.dk har ekstremt fokus og afgrænsning af en naturligt sammenhængende serviceydelse skabt en pakke, som er let og forståelig for kunderne at købe ind i. Og lettere for virksomheden at systematisere, optimere og skalere end dengang altaner bare var tilfældige komponenter og brikker, der flød sammen med renoveringsprojekter i forskellige entrepriseformer og bygningsfaglige specialdiscipliner.

Ja faktisk har denne niche nu udviklet sig til en decideret ny branche – til glæde for byens borgere, som nu helt naturligt bestiller og får leveret deres drømmealtaner efter et katalog i stil med nye køkkener og biler…  

Hvordan hjælper princippet dig til at forstå den udvikling, der har fundet sted i byggeriet de seneste 10 år?

Nichetankegangen er stærk, fordi den både tager udgangspunkt i kundens behov og virksomhedens maskinrum. Kunden har brug for helhedsløsninger eller i det mindste muligheden for let at kunne stykke sin samlede helhedsløsning sammen af naturlige byggeklodser, der passer sammen. Og til en overkommelig pris, som netop muliggøres af, at virksomheden kan optimere, forfine og gentage løsningerne fremfor at starte forfra hver gang et nyt projekt skal i gang. Kvik Køkkeners slogan: Alle har ret til et fedt køkken, fortæller jo pointen rigtig fint og understreger, at alternativet ikke eksisterer.

Gennem de sidste 10 år har jeg bl.a. været med i udviklingen af et lignende nicheeventyr for elevatorer til eksisterende etageejendomme – et koncept, som igen har kundeperspektivet i fokus. Hvordan gør man det muligt – og enkelt – for alle at få en elevator? Man disrupter bl.a. de traditionelle fagskel og udvikler multiteams, som kan flere forskellige fagdiscipliner. Man kombinerer traditionelt og historisk set adskilte brancher (elevatorleverandører, entreprenører og rådgivere). Og man skaber et nyt og fælles univers, som, af kunden, opleves som en naturligt sammenhængende serviceleverance – one stop shopping.

Hvordan kunne du tænke dig, at princippet bruges i udviklingen af byggeriet de næste 10 år?

De kommende 10 år tror jeg, vi kan drive meget mere erfaring, læring og værdi ud af de nichetiltag, vi allerede kender til i dag. Og helt sikkert sprede dem bredere ud i branchen - og dermed fremme innovationen mærkbart. En niche behøver, i mine øjne, ikke at være en komplet leverance til slutbrugeren ligesom altanerne og elevatorerne. Det kan også være en delleverance, en specialkomponent eller løsning, der kan passe ind i et større puslespil af komponenter.

Værdien ligger blot i, at der kan skabes en naturlig og velproportioneret afgrænsethed, som muliggør optimering, gentagelse og forfinelse, som medfører en forbedring i kvalitet, tid, økonomi og brugeroplevelse, der er markant bedre end på den nuværende måde.

Dekalog

Følg med, når vi over 10 uger giver 10 forskellige refleksioner over principper, udfordringer og løsninger til at skabe tværgående innovation i byggeriet. På vores blog og på de sociale medier. Læs dekalogens:

Del 1 af Vibeke Grupe Larsen

* Ordet dekalog kommer af det græske deka for 'ti' og logos for 'udsagn, ord'. Dekalog er også navnet på Krzysztof Kieślowskis tv-serie fra 1988, der i 10 episoder undersøger de Ti Buds relevans i et moderne samfund.

Illustration: Lene Sørensen Rose

Fotokreditering: Flickr Creative Commons: Vistavision, balconies