Om skribenten ///

Projektmedarbejder
Marcus Frostholm
(+45) 40 98 44 55
Med en række kommunikationsopgaver i rygsækken og en uddannelse som sociolog og byplanlægger er Marcus hjemvant i at formidle de gode historier fra byggeriets verden.
Læs mere

Dekalog 6/10: Oversæt problemet kommer fra Mette Stokholm, der kommer med sine tanker om at omfavne udfordringer og tilføre noget unikt til byggeriet. 

I anledning af Smiths 10-års jubilæum i starten af 2019, har vi formuleret 10 innovationsprincipper til at skabe tværgående innovation i byggeriet.

Principperne er vores forsøg på en syntese af både tanker og erfaringer gennem 10 år - de fanger noget, men selvsagt ikke alt, der er vigtigt. Derfor beder vi i 10 afsnit 10 forskellige aktører fra byggeriet om at komme med deres fortolkning af innovationsprincipperne. På den måde håber vi at sætte gang i en fælles, tværgående refleksion over byggeriets fortid og fremtid.

Sjete del kommer fra Mette Stokholm, der er design manager hos Nyt Hospital Nordsjælland. Læs hendes tanker om det innovationsprincip, vi har formuleret som:

Hvilke tanker sætter innovationsprincippet i gang hos dig?

Princippet handler i min optik om mod og ambition; at udfordre det bestående og ikke bare nøjes med det velkendte, det lette, hurtige og sikre. Det er jo en helt afgørende faktor, hvis der skal opnås innovative løsninger. Forvent at nye kreative hjerner kan fortolke det, du troede var svaret, var mejslet i sten, var facit. Afsæt tid til visionen og den konceptuelle tilgang. Luk verden ind!

Hvordan hjælper princippet dig til at forstå den udvikling, der har fundet sted i byggeriet de seneste 10 år? Altså hvordan kan princippet bruges til at forklare, hvorfor nogle ting er lykkedes?

Princippet hjælper mig desværre meget til at forstå, hvorfor så meget er så ens, og hvorfor det omfattende byggeri, som der har været de sidste 10 år, er så hammerkedsommeligt, uden passion og unik karakter. Det sidste, der hvor man begynder at tænke på noget som et værk, en unik bygning, er der, hvor nogle modige mennesker har omfavnet en udfordring og tilført noget, som overrasker: Vadehavscenterets fortolkning af en traditionel byggestil, Amagerbakke, Søfartsmuseet, The Silo. Udfordringen fra verden kan også blive kompromisløs og (i min optik) ufølsom som i BLOX.

Hvordan kunne du tænke dig, at princippet bruges i udviklingen af byggeriet de næste 10 år?

Jeg tror innovationsprincippet kan fremme innovation i byggeriet fremadrettet, fordi det vil opfordre til at tilrettelægge en helt anden slags proces end den almindeligt brugte indenfor byggeri, som skal turde mere på tværs af de traditionelle faggrænser og ikke mindst betragte et byggeprojekt som meget andet og mere end mursten - en proces, som har som målsætning at forvente mere.

Dekalog

Følg med, når vi over 10 uger giver 10 forskellige refleksioner over principper, udfordringer og løsninger til at skabe tværgående innovation i byggeriet. På vores blog og på de sociale medier. Læs også de tidligere dekaloger:

Del 1 af Vibeke Grupe Larsen

Del 2 af Søren Faebo

Del 3 af Natalie Mossin

Del 4 af Kasper Kläning

Del 5 af Jens Iuel-Stissing

 

* Ordet dekalog kommer af det græske deka for 'ti' og logos for 'udsagn, ord'. Dekalog er også navnet på Krzysztof Kieślowskis tv-serie fra 1988, der i 10 episoder undersøger de Ti Buds relevans i et moderne samfund.