Om skribenten ///

Projektmedarbejder
Marcus Frostholm
(+45) 40 98 44 55
Med en række kommunikationsopgaver i rygsækken og en uddannelse som sociolog og byplanlægger er Marcus hjemvant i at formidle de gode historier fra byggeriets verden.
Læs mere

Fra altaner i Danmark til iværksætterskole i Nicaragua. Peter Knudsen leverer det 8. indlæg i rækken i vores dekalog, hvor han reflekterer over strukturer i arbejdsgange, og hvordan det kan skabe frihed til at gøre tingene på en ny og innovativ måde.

I anledning af Smiths 10-års jubilæum i starten af 2019, har vi formuleret 10 innovationsprincipper til at skabe tværgående innovation i byggeriet.

Principperne er vores forsøg på en syntese af både tanker og erfaringer gennem 10 år - de fanger noget, men selvsagt ikke alt, der er vigtigt. Derfor beder vi i 10 afsnit 10 forskellige aktører fra byggeriet om at komme med deres fortolkning af innovationsprincipperne. På den måde håber vi at sætte gang i en fælles, tværgående refleksion over byggeriets fortid og fremtid.

8. indlæg i rækken kommer fra Peter Knudsen, der har startet firmaet Altan.dk og nu også Badmodul, som begge har gode erfaringer med at samtænke fagligheder og skabe plads til nye arbejdsmetoder.

 

Hvilke tanker sætter innovationsprincippet i gang hos dig?

Jeg synes generelt, der er alt, alt for lidt innovation i byggebranchen. Jeg har selv forsøgt at være innovativ i mit firma Altan.dk, hvor vi har gjort tingene på en anden måde. De gode er faringer og nye måder at arbejde på har jeg så taget med over i mit nye firma, BadModul, men begge gange har jeg konstant mødt barrierer og skeptiske kommentarer. Så på nogle punkter har jeg lidt svært ved at se, at byggeriet er så innovativt, som vi går og siger.

I forhold til altan.dk er der mange, der kommer og siger: ”det er da fantastisk, og hvor er det godt”, men når de så selv skal prøve det, møder de modstand. Og den modstand har jeg også mødt, men arbejder jo hårdt med det. Som regel har jeg fået folk med hen ad vejen. Men det er svært.

Hvordan hjælper princippet dig til at forstå den udvikling, der har fundet sted i byggeriet de seneste 10 år? Altså hvordan kan princippet bruges til at forklare, hvorfor nogle ting er lykkedes?

Jeg vil sige, der er sket rigtig meget, men ikke så meget, som hvis man sammenligner byggeriet med andre produkter. Jeg synes også, at innovation handler om at gøre tingene billigere. Hvis vi nu tager et fladskærmsfjernsyn - hvad det kostede for 10 år siden, og hvad det koster i dag - så er det kun blevet billigere. Hvis man tager byggeriet, er det kun blevet dyrere, fordi man netop ikke har været innovativ nok.

Lige for tiden snakker jeg med mine drenge om at investere i en murerrobot. De har overtaget Altan.dk, og ser murerrobotten som en god investering, men de tør ikke at gøre det. De er bange for, at de vil møde for meget modstand. Alt det tunge arbejde for en murer kan ellers lægges over til en murerrobot. Men der er en frygt for, at murerne vil sætte sig imod og blive sure, og så sker der ikke noget. Det er jo ikke særligt innovativt.

Så er der jo nogle, der er meget innovative, men slet ikke ift. fx industrien eller IT-branchen. Der følger byggeriet slet ikke med. Der er heller ikke mange, der laver digital kvalitetssikring. Dansk Byggeri har jo kæmpet for digitalt byggeri, men stadigvæk bliver det meste udbudsmateriale sendt ud på papir. Man vil det gerne, men der sker ikke noget. Hvis man skal være mere innovativ, kræver det at man tør at udfordre sig selv og andre.

Hvordan kunne du tænke dig, at princippet bruges i udviklingen af byggeriet de næste 10 år?

Innovationsprincippet har sin plads ved, at man tænker endnu mere i robotter og udføre alt det kedelige arbejde med dem, for det kan godt lade sig gøre. Det ville jo give en helt anden frihed til at forfine tingene og udføre byggeriet på nye måder, så vi i endnu højere grad slap for alt det kedelige og hårde arbejde, som der jo er rigeligt af i byggebranchen. Alene de mange tunge løft eller arbejde med sundhedsskadelige materialer kunne man slippe for, hvis man fik flere robotter til at udføre det.

Princippet kan også bruges i helt andre sammenhænge. Jeg tænker altid på CSR, og derfor har vi bl.a. startet et projekt i Zambia, hvor vi har hjulpet unge mennesker med at få en uddannelse, og nu er vi i gang med en iværksætterskole i Nicaragua. Her hjælper vi med den viden, vi har i Danmark og giver den videre til nogle unge mennesker, så de kan starte deres egen virksomhed. Forhåbentlig er vi færdige med at bygge skolen i år, og så starter vi op med undervisning fra det nye år.

Jeg havde forstillet mig, at den nye skole fokuserede mest på byggebranchen, men det er i højere grad blevet på landbrug, og det er jo lige så godt. For os handler det jo bare om at hjælpe der, hvor vi er.

Og undervejs i projektet i Nicaragua har vi hele tiden fokuseret på at være innovative og ikke gøre det på samme måde, som det bliver gjort i dag. Der er fx mange, der dyrker kaffe, og i den proces er der nogle helt klare skel: Der er bonden, som plukker kaffebær og afleverer det til nogle andre. Men hvis han nu var lidt mere innovativ, så afskallede han selv al kaffen, så det kun var bønnen, han sendte videre. På den måde ville han få meget mere for sit produkt, og det kræver faktisk ikke så meget, før han kan gøre det. De tror ikke, de kan det, men vi vil hjælpe dem til at se mulighederne.  

Og hvis jeg selv skal sige det, så er det jo netop sådan nogle muligheder, jeg har været god til at se i mine firmaer. Det er jo ikke nødvendigt med fire forskellige håndværksfagligheder for at bygge en altan – det kan jo lige så godt være én, der kan det hele. Det samme med badmodul. Der er det også én person, der skal være VVS’er, tømrer, elektriker, murer og nedriver. Det kræver uddannelse og opkvalificering, og i min verden er det ikke så svært. Alligevel møder jeg meget modstand i starten, indtil man kan se det for sig og se, hvad det giver én. Vi mangler at være innovative og sige ”Vi kan sgu godt. Vi kan godt gøre det på en anden måde. Kom videre!”

 

Dekalog

Følg med, når vi over 10 uger giver 10 forskellige refleksioner over principper, udfordringer og løsninger til at skabe tværgående innovation i byggeriet. På vores blog og på de sociale medier. FInd de tidligere dekaloger her:

Del 1 af Vibeke Grupe Larsen

Del 2 af Søren Faebo

Del 3 af Natalie Mossin

Del 4 af Kasper Kläning

Del 5 af Jens Iuel-Stissing

Del 6 af Mette Stokholm

Del 7 af Hans Blinkilde

* Ordet dekalog kommer af det græske deka for 'ti' og logos for 'udsagn, ord'. Dekalog er også navnet på Krzysztof Kieślowskis tv-serie fra 1988, der i 10 episoder undersøger de Ti Buds relevans i et moderne samfund.

Illustration: Lene Sørensen Rose

Foto: Altan.dk