Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

MUTOPIA: U_Build Den 3. juni 2009 løftedes sløret for ”U_Build”. Dette skete ved et debatarrangement, hvor parterne bag projektet  –  en gruppe innovative virksomheder og vidensparter med tegnestuen MUTOPIA i spidsen – præsenterede det nyudviklede digitale værktøj til brugerinddragelse.

Som rådgiver for konsortiet har vi fulgt udviklingsforløbet bag U_Build tæt. U_Build er os bekendt det første gennembearbejdede bud på, hvordan man kan udnytte udviklingen indenfor visualisering og virtuel interaktion til at håndtere ønsket om brugerinddragelse - også i komplekse sager med mange interessenter og lange beslutningsforløb.

 

Men U_Build handler potentielt set om andet og mere end brugerinddragelse. Det handler om nye roller, nye forretningsmodeller og om at rådgivning skifter karakter fra at være en serviceydelse til at være et produkt. 

Med de øgede inddragelsesmuligheder og den virtuelle sociale interaktion går brugeren fra at være modtager til at være meddesigner af bygningen. Og arkitektens opgave ændres fra at tegne værket til at tegne udgangspunktet og spillereglerne for brugernes indflydelse.

 

Samtidig er U_Build et eksempel på, at udvikling handler om mere end produkter i traditionel fysisk forstand. Med projektet her har MUTOPIA og dets samarbejdspartnere omsat deres viden om projektering og brugerinddragelse til en softwareløsning og går derfor på sigt fra at sælge rådgivningstimer til at sælge licenser.  Rådgivning skifter dermed karakter fra at være en service til at være et produkt. Det ændrer afgørende spillereglerne for hvor meget parternes viden og ydelser kan opskaleres. Og derfor for hvor meget de er værd og hvad andre vil investere i dem. Det skaber muligheder for outsourcing af dele af opgaven og afstedkommer en helt anden stillingtagen til hvor man som tegnestue særligt skaber værdi. Det muliggør og accelererer med andre ord specialisering og internationalisering.

 

Læs vores talepapir fra debatarrangementet den 3. juni på Dansk Arkitektur Center og bliv klogere på hvorfor vi mener U_Build er et U_turn for byggeriet. mikkel-andreas-thomassen-talepapir-til-u_build-0306093

 

U_Build er gennemført med støtte fra Realdania som led i initiativet Byggeriets Innovation.  Smith har ydet faglig støtte til konsortiet med særligt fokus på forretningsplanen og lokalisering af eksterne investorer.  Illustration: MUTOPIA.