Om skribenten ///

Specialkonsulent
Mie Wittenburg
(+45) 22 83 58 25
Mie er en erfaren procesfacilitator og projektleder, der bistår byggeriet med at udvikle, markedsmodne og opskalere gode idéer til færdige produkter og løsninger og nye forretningskoncepter.
Læs mere

NIRAS inviterer til denne workshop for at få sparring til udvikling af et nyt it-værktøj, som skal skabe transparens og overblik over bygherrers beslutninger.

Målrettet rådgivere og bygherrer

Workshoppen er målrettet rådgivere og bygherrer og er en del af projektet Byggeriets Blockchains – datadeling der skaber værdi.

 Nyt it-værktøj til at opsamle beslutninger
Beslutningsværktøjet skal understøtte en mere effektiv, struktureret og transparent proces for håndtering af bygherres beslutninger gennem design- og byggeproces. Workshoppen skal således hjælpe til at afdække behov og ønsker hos såvel rådgivere som bygherrer, så værktøjet udvikles til at løse de største og mest presserende problemer, som parterne oplever i arbejdet med at styre design- og byggeproces. 

Som projektets titel indikerer, er blockchain-teknologien tænkt ind som en del af den tekniske løsning. Men det kræver intet forhåndskendskab til blockchains for at deltage i workshoppen. Det er indblikket i de processer, der fører frem til bygherres beslutninger, der i denne workshop optager os.

Tid: Torsdag den 27. februar fra kl. 14:00 – 17.00

Sted: NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød


Tilmelding

Der er begrænset antal pladser til denne workshop.
Kontakt: Projektleder Søren Cajus, DI Byg, scp@di.dk / 28511969
Målgruppe
Dette event er tiltænkt bygherrer og rådgivere.