frihavn-1

billed kilde: nordhavn.dk

Så er Smith i luften virtuelt såvel som fysisk. Vi har pakket den sidste flyttekasse ud her på Billedvej 4 i frihavnen i København.Adressen er ikke kun er et resultat at vi elsker stedets upolerede charme, lysindfaldet her i hjørnekontoret, nærheden til hvor vi bor o.s.v. Fra officiel side fremgår det således at ”Frihavnen er et særligt område i Københavns havn. Frihavnen er ifølge EU's terminologi en frizone. Denne udgør en del af EU´s toldområde; men med hensyn til told, punktafgifter og moms anses den som beliggende udenfor EU’s toldområde….Som en frizone er frihavnen et sted, hvor der generelt forekommer en koncentration af udenrigshandelsorienterede aktiviteter … Bestemmelserne om frizoner udgør derfor et betydningsfuldt redskab i EU´s og hermed den danske handelspolitik.” Vi hælder til at Skat har skrevet afsnittet til os. Vi tror at det lige præcis er en frihavn der er brug for for at skabe nye billeder af hvad byggeriet er og kan blive. Et sted som er særligt og som man derfor søger når man vil noget særligt. En frizone hvor man ryster sig fri af konventionerne og de etablerede spilleregler. Et sted hvor langsigtede udviklingsprojekter kan søge læ for branchens op- og nedture og den evige kamp for at holde tid, budget og kvalitet på de enkelte byggeopgaver. Et sted der er internationalt forankret hvad angår viden og markeder. Et sted hvor man kan i en periode kan tøjre sig til ligesindede og dermed opnå den nødvendige inspiration og viden til at kapitalisere byggeriets mange uudnyttede muligheder. Smith er en kommerciel virksomhed – ingen tvivl om det. Men vi interesser os for byggeriets udvikling i bred forstand. Ikke bare fordi vi ikke kan lade være. Men også fordi vi tror det er en forudsætning for at vi sidste ende kan levere rådgivningsydelser der giver virksomheder og deres brugere øget værdi. Byggeriet er som branche en sammenflettet størrelse, hvor den enkelte aktørs råderum er begrænset. Hvis man vil udvikle nyt må man også udvikle de vilkår som udviklingen er underlagt. Det er svært at gøre alene. Og det er svært at gøre uden inspiration og viden udefra. Vi opfatter det derfor som en central del af vores arbejde i Smith at skabe et netværk af virksomheder og vidensparter der kan gentænke byggeriet. Vi tror ikke at hele byggebranchen til en start forandrer sig på én gang. Men vi tror at udvikling er mulig for en niche af aktører, der sammen har viljen og evnen til at gå nye veje. Denne blog er tiltænkt jer der ønsker at være med i - og ikke mindst bidrage til - denne niche for byggeriets udvikling. Velkommen!