Om skribenten ///

Partner
Simone Kongsbak
(+45) 26 14 16 69
Simone kombinerer struktur og grundighed med evnen til at se potentialet i nye ideer og åbne processer. En afgørende kombination, når målet er at skabe varig udvikling i byggeriet.
Læs mere

 ... i udviklingen af den decentrale komfortenhed, som skal sikre et godt indeklima, når der energirenoveres. For et år siden stod vi i Smith sammen med en stærk partnerkreds med store drømme og høje ambitioner for det produkt, der skulle komme ud af et tværfagligt innovationsprojekt. Men, hvordan griber man det an, når man vil udvikle et teknisk kompliceret produkt sammen med et hold, som ikke har været sat før, og decentrale ventilationsenheder endnu ikke er anerkendt på markedet? Vi havde en relativ åben projektidé og ville gerne fastholde et åbent udviklingsspor gennem det første år, da vi ikke ville træffe afgørende beslutninger og lukke udfaldsrummet på et spinkelt beslutningsgrundlag. Udviklingsprocessen blev struktureret ved at konsortiet mødtes hver anden uge, og sikrede dermed en høj grad af vidensdeling, innovation på tværs og en løbende udvikling. Det har været udfordrende og frustrerende til tider, hvor vi på holdet har haft lyst til at konkretisere og komme videre i projektet. Men ved løbende at gå tilbage i processen og åbne problemforståelse på ny, er vi endt med at have et stærkt løsningsfelt at vælge ud fra. Vi synes derfor at være godt på vej til at udvikle en unik løsning, som på en energieffektiv måde vil sikre et godt indeklima i energirenoverede boliger. Så vi glæder os til at komme i gang igen efter sommeren med det sidste år af projektet støttet af Fornyelsesfonden. Projektet ”Decentral komfort” har modtaget ca. 4,5 mio  kr i støtte fra Fornyelsesfonden. Det gennemføres i perioden juni 2011 – juni 2013. Smith står i spidsen for projektet, hvor parterne i konsortiet er DTU, PLH Arkitekter, Cenergia og ebmpapst.