Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Der bliver flere offentligt tilgængelige midler til kommercielle udviklingsaktiviteter. Og byggeriets andel af midlerne indenfor miljø og energi er i vækst. Byggeriet har dermed mulighed for at få del i den høje vækst i eksporten af energiteknologier, der nu udgør 10 % af vareeksporten. Udfordringen er nu, hvordan byggeriet kan positionere sig i forhold til nogle af de øvrige samfundsdrivere.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte hovedpointerne, da knap 60 udviklingsaktører indenfor byggeriet havde sat hinanden stævne tirsdag den 13. marts 2012 for at drøfte, hvordan der kan bygges bro mellem byggeriets mange gode ideer og mulighederne for ekstern finansiering. Et arrangement som Innovationsradar og InnoBYG havde inviteret til.

Udgangspunktet for dagen var, at tidligere undersøgelser har vist, at byggeriets andel af de offentligt tilgængelige udviklingsmidler er beskeden branchens størrelse og potentiale taget i betragtning. Men som Christian Niepoort, partner i Smith, påpegede, så viser en kortlægning af uddelinger hos fire toneangivende fonde indenfor især energiområdet, at byggeriets andel er øget fra 2009 til 2011. En afgørende udvikling, for væksten i eksporten af energiteknologier er hastigt voksende ifølge Søren Tegen Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Men byggeriets udviklingsaktiviteter og fundlandskabet er stadigt langt fra i synk. Både oplægsholdere og den afsluttende rundbordsdiskussion blandt deltagerne pegede på tre problemstillinger, som særligt centrale:

  • Store forskningsbaserede projekter er stadig i høj kurs – også hos de erhvervsdrivende fonde, der uddeler stadig flere midler. Der mangler derfor midler til mindre og mere praksisorienterede udviklingsaktiviteter.
  • Byggeriets parter skal være bedre til at organisere sig på tværs af kompetencer og de enkelte byggeprojekter for at få den fornødne tyngde i konkurrencen med ansøgninger fra andre brancher. Ikke mindst hvis byggeriet skal gøre sig gældende i forhold til en bredere kreds af udviklingsdagsordner.
  • Det kniber med pengene til kommercialiseringen af teknisk set færdige løsninger. Frygten for konkurrenceforvridning hos offentlige fundingaktører gør, at for mange projekter bliver i ”dødens dal”.

Det er netop ønsket om at understøtte et sammenhængende innovationssystem, der ifølge projektleder Lennie Clausen, Realdania, har været drivkræften i Realdanias lancering af henholdsvis Innosite, Innovationsradar.dk og TEST-din-bæredygtige-løsning. Tiltag, som gør det lettere at skabe innovation nede-fra-og-op. For som Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, påpegede, så er tiden moden til at supplere brancheudviklingstiltag med lokal virksomhedsdreven udvikling.

Well, alt sammen meget godt. Men hvor starter man så som udviklingsorienteret virksomhed i byggeriet? Måske med en uformel snak med enten InnoBYG Projekthjælp eller med Innovationsradar.dk.

Fotos: Smith, Eoghan OLionnain