Den stille dræber - sådan kalder Mikkel Thomassen det faktum, at det terrænnære grundvand under vores byer stiger. Det kalder på løsninger og anvisninger, der sikrer en rettidig og koordineret indsats at beskytte os mod 'fjenden fra dybet'.

I dag er Smith medarrangør på en temadag om stigende grundvand i byer. Det lyder måske ikke så spektakulært. Ingen tigerhaj, der med det vons gør det af med en, tilfældigvis, solbrun bikiniskønhed. Ingen billeder af stormflod og folk der svømmer på motorvejen, som kan gå viralt. Stigende grundvand er en stille dræber.

Et stort problem, som ingen ejer 

Men det bliver problemet jo ikke mindre af. I store dele af Danmark påvirkes det terrænnære grundvand – blandt andet som følge af ændringer i nedbørsmønsteret og kloakker der tætnes i byområder. Langs kysten stiger grundvandet i takt med havstigningerne. Og det er ikke godt. Hverken for huse og byboer eller marker og landmænd. Og da heller ikke for de mange nedsivningsløsninger, man i disse år har travlt med at etablere for at klare vandet fra oven.

Problemet er stort. Men hvem ejer det? Ikke rigtig nogen. Eller rettere, det gør den enkelte hus- og jordejer, som det er i dag. Men er der ét, der er sikkert, så er det, at stigende grundvand hverken økonomisk eller teknisk kan løses individuelt på en god måde. Urban grundvandskontrol bør være en ligeså selvfølgelig kollektiv infrastruktur som drikkevand, kloakering, el m.v.

Grundvandsstigning på agendaen 

Dette kalder på lovgivning, ansvarsfordeling, organisering, finansiering og teknologier. Og derfor at nogen tør går forrest og udvikle et sammenhængende system af løsninger svarende til dem, vi i dag har fået for håndtering af skybrud.

Det behøver ikke at være så svært. Som altid er der inspiration af hente i Holland og dagens hovedtaler er derfor Jella Buma fra den hollandsk baserede rådgivningsvirksomhed Deltares. En af hans pointer er, at netop terrænnært grundvand var et af de sidste vandområder, der er blevet reguleret selv i Holland. Først i 2008 blev der vedtaget den lovgivning, som giver kommuner det fornødne ansvar og finansiering. Systemet er langt fra fejlfrit, men er markant bedre end den wild-we(s)t-tilstand, der kendetegnede området før.

Koordineret indsats mod fjenden fra dybet

Til dagens arrangement havde vi overordentligt svært ved at finde en politiker, der vil runde dagen af med betragtninger om det politiske ansvar. Ærgerligt. Men mens vi venter, er det måske på tide at alle os, der arbejder med og berøres af vand, går forrest med at opbygge viden om problemet og dets løsning.

Og vi – og de øvrige parter bag temadagen – håber derfor, at det markerer startskuddet på netværksaktiviteter og anvisninger, der sikrer en rettidig og koordineret indsats mod fjenden fra dybet.

Temadagen om stigende grundvand i byer finder sted i Aarhus den 23. august 2018 og er arrangeret i et samarbejde mellem Orbicon, TI, C2C CC, Lundgrens og Smith Innovation.