Under temaet Rum:Lighed inviterer Folkemødets nye Sociale Scene til dialog, debatter og workshops, der sætter fokus på samfundets forskellige fællesskaber. 15 partnere er gået sammen om at undersøge, hvilke udfordringer og muligheder vi har i Danmark, når det gælder de byggede rammer og deres betydning i et socialt perspektiv.

Idéen bag Folkemødets Sociale Scene er at skabe et rum, hvor vi kan tale med hinanden frem for om hinanden og i fællesskab adressere de problematikker i hverdagen og det professionelle Danmark, der vedrører vores sociale liv. Derfor har 15 aktører – som repræsenterer social-, bygge- og videnssektoren - diskuteret og sparet med hinanden om tværgående tematikker og nye formater.

Vi byder op til debatter, der udforsker de byggede rammers rolle og betydning for det sociale liv i dagens Danmark. Er der plads til alle i Danmark? Hvad betyder boligformerne for vores opfattelse af lighed og demokrati? Hvordan skaber vi en socialt bæredygtig fremtid?

Vi har inviteret paneldeltagere, der har fingrene nede i den konkrete virkelighed, og som brænder for at diskutere fællesskab anno 2017. Du kan møde ministre, borgmestre, sociale iværksættere, hjemløse teaterfolk og stjernearkitekter. Vi inviterer naturligvis også tilhørerne med helt indenfor i samtalerne.

Kom for eksempel og hør et panel diskutere hjemløshed blandt unge danskere. 2000 unge mangler et hjem lige nu og tallet stiger. Hjemløse unge fra teatret C:ntact fortæller om livet på gaden, og herefter bliver blandt andre den danske socialminister Mai Mercado og Københavns socialborgmester Jesper Christensen kastet ud i en debat om, hvordan vi kan løse problemet.

Eller deltag, når vi går i kødet på, hvordan det kan være, at byer ikke er indrettede, så alle kan benytte dem. Hvorfor skal mennesker med handicap, eller ældre, der ikke længere har bentøjet i orden, ikke uhindret kunne bevæge sig rundt i vores byer og bygninger? Danske Handicaporganisationer er på banen sammen med arkitekter, planlæggere og erhvervslivet.

Er du mere til hands on aktiviteter, kan du sammen med Center for konfliktløsning, afprøve hvordan cirklen kan bruges som rum for konfliktløsning eller hjælpe Ungdommens Røde Kors med at lave prototyper på de optimale fysiske rammer for fællesskaber, der appellerer til både børn, unge og familier. 

Scenen byder også på Menneskebiblioteket, hvor der i stedet for bøger, udlånes ægte individer, der hver især repræsenterer forskellige grupper i samfundet. På den måde kan du fysisk møde folk, der er anderledes end dig selv. Og det er jo netop Folkemødets hensigt, at vi udfordrer hinandens holdninger og perspektiver på verden i en demokratisk debat. Hvem er der plads til i dagens Danmark? Deltag i debatten på Folkemødets nye Sociale Scene

Initiativet til den Sociale Scene er taget af Folkemødet og udviklet i samarbejde med Smith Innovation.

Partnergruppen består af i alt 15 sociale aktører, vidensparter og parter fra det byggede miljø. Parterne er:

Officiel åbning af den Sociale Scene: Torsdag den 15. juni kl. 14 ved Vibe Klarup, medlem af Foreningen Folkemødets bestyrelse og direktør for Hjem til Alle og Natalie Mossin, associeret partner i Smith Innovation og formand for Arkitektforeningen.

Den Sociale Scene er beliggende i Danchells Anlæg, A26. Scenen er aktiv under hele Folkemødet, der afholdes den 15.-18. juni 2017. Program for den Sociale Scene kan ses på Folkemødets website og app samt på den Sociale Scenes egen Facebook side.