Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Fornyelsesfonden har netop annonceret 10 projekter, der skal skabe vækst og bæredygtighed. Et af projekterne - udviklingen af en ”decentral komfortenhed”  - har vi i Smith fornøjelsen af at være initiativtager til.

Det er vi selvsagt rigtig glade for. Ikke bare fordi det altid er glædeligt når byggeriet kan gøre sig gældende i fundingsammenhæng. Eller fordi det er tilfredsstillende at være initiativtager til og rorgænger for et ambitiøst udviklingsprojekt. Først og fremmest er det afgørende, at støtten gør det muligt at udvikle løsninger hvor energirenovering og et godt indeklima forenes. 

Helt konkret er formålet med projektet at udvikle en modulopbygget decentral komfortenhed til brug ved renovering af bygninger og nybyggeri. Modulerne kan blandt andet være solafskærmning, solenergipanel, ventilationsenhed, luftrensning, varme-/køleenhed, brandforebyggelse, tyverialarm mv. Enheden tænkes primært indbygget i murværket under vinduerne men kan dog også placeres på indersiden af murværket eller som fritstående enhed.

I løbet af projektet skal enheden afprøves i forskellige brugssituationer, blandt andet i parcelhuse, etagebyggeri og institutionsbyggeri. Både Bygherreforeningen og Dansk Byggeri vil inddrage sine medlemmer i forbindelse med afprøvning i en række konkrete byggeprojekter.

Uden at sige for meget, kan vi vist godt tillade os at konkludere, at decentral komfort bliver helt central for Smith de næste to år og frem!

Projektet ”Decentral komfort” har modtaget 4.455.200 kr. i støtte fra Fornyelsesfonden. Det gennemføres i perioden april 2011 – april 2013. Smith står i spidsen for projektet, der har deltagelse af  mere end 20 danske og udenlandske virksomheder og videninstitutioner. Læs mere om projektet i Fornyelsesfondens pressemeddelelse her.