EU's nye handlingsplan for cirkulær økonomi vil ”lukke kredsløbet” for genanvendelse af affald. Men hvad med vandkredsløbet - hvorfor fylder genanvendelse af vand kun en dråbe i havet i den nye handlingsplan?

”Kredsløbet lukkes” hedder det i Europa-Kommissionens nyligt vedtagne handlingsplanClosing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, der skal lette omstillingen til en cirkulær økonomi og hjælpe Europas virksomheder og forbrugere til en mere bæredygtig og intelligent ressourceanvendelse.

Hovedfokusset er på affald. Nuvel, I handlingsplanens indledning fremgår det godt nok at ”andre lovforslag inden for genanvendelse af vand følger”. Og der er et enkelt afsnit om From waste to resources: boosting the market for secondary raw materials and water reuse. Men samlet set er det ikke mange linjer, der er tildelt genanvendelsen af vand, og indsatsen er hovedsageligt forankret på øget genanvendelse af renset spildevand. Vandet fylder en dråbe i havet, firstes man til at sige.

Vel kan man glædes over, at lidt også har ret og forventningsfuldt afvente det, der efter sigende kommer til senere. Men måske siger det manglende (eller i hvert fald mangelfulde) vandfokus også noget om en ikke-tilstrækkelig nuanceret forståelse for, hvordan vand kan tænkes ind i den cirkulære økonomi. Måske kræver closing the loop, at vi udvider loopet og går fra at fokusere (alene) på “circular waste” til at fokusere på “circular water”.

Og der er jo nok at tage fat på. Alene i de sidste måneder af 2015 blev Europa ramt af massive oversvømmelser fra floder og åer både herhjemme, hvor det gik bl.a. gik ud over Holstebro, ligesom det vestlige Norge samt det nordlige England og Skotland stod for skud. Og samtidig er der massiv vandmangel i store dele af verden. Alt sammen fordi vi ikke er gode nok til at holde på vandet.

At skabe cirkulært vand er en svær, men ikke umulig opgave: Det handler om at nytænke løsninger, der fremmer lokal brug af vand – altså at holde på og bruge vandet der, hvor det falder. Det er blandt andet, det vi gør i initiativerne Klimaspring og Vandet fra Landet med udviklingen af klimatilpasningsløsninger, der kan håndtere vandet, når det i stigende mængder rammer byen og samtidig bruge vandet som en ressource til at skabe lokal merværdi. Det handler om at tænke på tværs af forvaltninger, som vi hjælper en række af landets kommuner med i udviklingen af en innovativ og strategisk spildevandsplan, der skal munde ud i et fremtidssikret og samlende værktøj, der følger vandets kredsløb og kan bruges til at sætte retning. Og det handler om at bruge (op)landet og naturen langt mere aktivt, hvilket vi arbejder med i projektet Vandet fra landet, for når alt kommer til alt, er der vel ikke nogen, der er meget bedre til det cirkulære end naturen selv.

Vi er i dansk sammenhæng godt med, når det handler om at forstå vandets kredsløb. Måske ”cirkulært vand” er det område, vi særligt kan bidrage med, når EU i de kommende år skal udfolde, hvordan vi lukker naturens kredsløb, så vi ikke lukker kloden.

Læs hele handlingsplanen her

Og ellers er indholdet i bulletform:

  • en indsats for at reducere madspild, bl.a. fælles målemetoder, forbedret datomærkning og værktøjer til at opfylde det globale mål for bæredygtig udvikling om at halvere madspild senest i 2030
  • udvikling af kvalitetsstandarder for sekundære råstoffer for at øge tilliden blandt de erhvervsdrivende i det indre marked
  • foranstaltninger i arbejdsplanen for miljøvenligt design 2015-2017 for at fremme reparationsmuligheder, holdbarhed og genanvendelsesmuligheder for produkter foruden energieffektivitet
  • en ændret ordning om gødning, som skal lette anerkendelsen af organisk og affaldsbaseret gødning i det indre marked og understøtte betydningen af biologiske næringsstoffer
  • en strategi for plast i den cirkulære økonomi, som tager hånd om spørgsmål vedrørende genanvendelighed, bionedbrydelighed, farlige stoffer i plast og målene for bæredygtig udvikling om at reducere havaffald mærkbart
  • en indsats på en række områder angående genbrug af vand og herunder et lovgivningsforslag om mindstekrav for genbrug af spildevand

Se også Europa-Kommissionens pressesite for yderligere information