Grønne tage, innovative byggekomponenter, energieffektiv ventilation og industrialiserede naturmaterialer. Potentialet for grønne løsninger til byggeriet er stort. Idéerne er der, behovet er der, efterspørgslen er der og udviklingsmidlerne er der – alligevel oplever mange af byggeriets bæredygtige iværksættere og producenter, at det kan være svært at komme fra idé til markedssucces.

Som sekretariat for Realdania invitiativerne Innovationsradar.dk og TEST - din bæredygtige løsning til byggeriet er vi i dialog med og yder rådgivning til en bred palette af byggeriets bæredygtige og innovative udviklingsprojekter. Men samtidig med, at vi ser en stor iværksætterlyst og idérigdom, er vores erfaring også, at der er en generel oplevelse af, at byggeriet på mange måder er en regelbundet branche, hvor især de mindre producenter kan have svært at få implementeret nye løsninger til trods for, at nye produkter og teknologier rummer et enormt potentiale for både virksomheder, kunder og ikke mindst miljøet. 

Ser man på erfaringerne fra de to initiativer, er der ingen tvivl om, at det vrimler med både gode idéer og nye bæredygtige løsninger til byggeriet. Men også, at der er en række udfordringer, som gør, at det kan være svært for udviklingsprojekterne at finde vej til markedet. Over halvdelen af de virksomheder, der henvender sig til Innovationsradar.dk har fx ikke tidligere søgt funding, hvilket vidner om, at byggeriet typisk har været dårlig til at udnytte de mange støtte- og tilskudsmuligheder, der står til rådighed for innovative virksomheder og initiativer.

En anden udfordring ligger i at få de nye løsninger implementeret i byggeriets praksis. For én ting er at have en teknisk set færdig løsning – noget andet er at få den til at slå igennem i stor skala. Og ærgerligt nok, går mange bæredygtige løsninger tabt, fordi det er svært at opnå de nødvendige godkendelser og 1:1 dokumentationer. Blandt andet derfor er formålet med støtteordningen TEST at gøre det let for producenter og bygherrer at teste og afprøve nye løsninger, så de når ud til markedet og kan anvendes bredt.

Der er ingen tvivl om, at byggeriet spiller en rolle i at accelerere en grøn vækst og omstilling i Danmark. Alene i TEST har vi været i dialog med langt flere virksomheder, end vi havde turde håbe på. Og det er ikke ’the usual suspects’, men vidt forskellige virksomheder fra alle dele af landet, der repræsenterer et grønt praksisbaseret vækstlag, som man ikke ser i andre og mere formaliserede udviklingsprogrammer. Et af de udviklingsprojekter, der har fået støtte fra TEST og er lykkedes med at komme på markedet, er Nature Impact -  en modulopbygget grøn tagløsning udviklet af gartnerivirksomheden Larsen A/S. Her kan man nikke genkendende til, at vejen til at komme på markedet ikke er uden udfordringer – især når man som producent gerne vil være med til at sætte nye standarder for byggeriet. Rådgivning og økonomisk støtte kan derfor være afgørende for at flere udviklingsprojekter når i mål.