Om skribenten ///

Partner
Simone Kongsbak
(+45) 26 14 16 69
Simone kombinerer struktur og grundighed med evnen til at se potentialet i nye ideer og åbne processer. En afgørende kombination, når målet er at skabe varig udvikling i byggeriet.
Læs mere

Strategierne er på plads, løsningerne er der. Men hvordan får vi de gode løsninger i spil?  

Danmark er i front i forhold til at sikre et politisk fokus på klimatilpasning. Kommunerne er blevet pålagt at udarbejde en klimatilpasningsstrategi – og de enkelte kommuner er kommet langt i forhold til at identificere, hvad klimaændringerne kommer til at betyde for deres egen by. Men hvordan går vi fra strategier til implementering, når vi nu langt henad vejen har de løsninger som skal til for at tilpasse vores byer nutidens og fremtidens regnhændelser. Det var en af de store diskussioner, da vi i regi af Klimaspring præsenterede, hvordan vi ser klimatilpasning som en anledning for grøn vækst og innovation for Grøn Komité i Region Sjælland.

Vi skal modne efterspørgslen

Klimaspring har til formål at støtte udbudssiden – altså udviklingen af nye løsninger til regnvandshåndtering i den tætte by, så de bliver mulige at købe. Spørgsmålet er hvem og hvordan der skal købes.

Hvis de politiske strategier for klimatilpasning, herunder grøn vækst og arbejdspladser er der behov for at kommuner og regioner går foran med implementering af klimatilpasning på deres egne anlægs- og byggeprojekter. Viljen er der utvivlsomt, men hvis ambitionerne skal føres ud i livet skal de offentlige indkøbsorganisationer modnes til en udfordring, der bryder med gængs forvaltningspraksis

Hermed tre bud på hvordan vi kan sikre vejen fra vilje til implementering:

1) Forstå grænsefladerne: Der er behov for vidensopbygning på mange niveauer i offentlige organisationer, hvis de skal være i stand til at gå foran i klimatilpasningsindsatsen. Vand er ikke kun en udfordring, men også en ressource i løsningen af en række sociale og kulturelle udfordringer.   

2) Stil krav: Ligesom man i flere kommuner har stillet krav om at nybyggerier skal leve op til lavenergiklasse 2020 bør vurdering af klimatilpasning indgå som et krav i alle kommunale og regionale projekter.


3) Skab volumen: Kommunerne har deres strategier på plads og kender deres sårbarheder. Der vil utvivlsomt være udfordringer der går igen på tværs af landkortet. Ved at åbne op for fælles udbud vil de enkelte kommuner kunne få både bedre og billigere løsninger.

 

Fakta: Grøn Komité er en tænketank, som rådgiver Regionsrådet om grøn vækst i Region Sjælland. Grøn Komité har 32 medlemmer, som repræsenterer folketing, region, kommuner, erhvervsliv, uddannelses- og vidensinstitutioner samt interesseorganisationer.