Smith har sammen med C.F. Møller (totalrådgiver), Tredje Natur, Bascon og Transsolar Energietechnik vundet konkurrencen om Fremtidens Sølund. Et storstilet og visionært byggeri, der skal skabe fællesskab på tværs af generationer, af boformer og mellem arbejdsplads og hjem.

Når Fremtidens Sølund er færdigbygget i 2022 er det med Københavns største velfærdsteknologiske plejecenter med 360 boliger, 150 ungdomsboliger, 20 boliger i et seniorbofællesskab og en daginstitution – alt samlet under ét tag med en fysisk placering centralt på Nørrebro. Bag projektet står Samvirkende Boligselskaber (SAB) i samarbejde med KAB og Københavns Kommune med en ambition om at skabe et byggeri, der skal danne nye og nytænkende rammer for fællesskaber mellem generationer.

Brugerne - Boligen - Bygningerne - Byrummet

Målet med Fremtidens Sølund er at sætte nye standarder ved at udfordre og samtidig udnytte de fysiske rammer for generationsfællesskaber i byen. Fremtidens Sølund skal både være et hjem og en arbejdsplads, en sted for såvel børn, unge som ældre, rumme muligheder for både hverdagsliv og byliv og indfri en ambition om at tilføre København, men særligt Nørrebro, et arkitektonisk varemærke.  

Vores teams tilgang til opgaven afspejler derfor også, at byggeriet skal være et ambitiøst forgangseksempel for fremtidens byintegrerede plejecenter, som vil udgøre et centralt forankringspunkt og bindeled for udviklingen omkring Ryesgadekvarteret, men også hele Nørrebro. På den måde har det nye Sølund et enormt potentiale som urban generator, der kan tilføre området liv og bymæssig aktivitet og samtidig befolke det med både beboere, brugere, medarbejdere og besøgende, som i fremtiden skal samles, bo, arbejde eller opholde sig her.

Ved dagens offentliggørelse af team C.F. Møllers vinderprojekt løb det bl.a., at Fremtidens Sølund skal være et generationernes sted, hvor københavnerne kan få mulighed for at bo og opholde sig på tværs af alder. Centralt i projektet står plejecentret som et pejlemærke for fremtidens pleje, men også – eller måske også baseret på – et sted hvor generationer blandes og kan lære af hinanden. Og hvor vi ikke alene udvikler nye bo- og boligformer, men også bruger fællesskaber til at skabe et rigere liv for både mennesker og samfund.

"Vi har med vinderprojektet fået et forslag, der skaber en enestående synergi mellem plejecenter, daginstitution, seniorbofællesskab og ungdomsboliger. Dette byggeri bliver til glæde for alle beboerne, unge som gamle. Men også for alle københavnerne. Byggeriets byrum giver fine oplevelser langs Sortedams Dossering", siger Rolf Andersson, byggedirektør i boligorganisationen KAB, der på vegne af Samvirkende Boligselskaber (SAB) er bygherre på det nye Sølund, til Politiken.

Som procesfacilitator er Smiths primære rolle i projektet at sikre synergi og samspil i samarbejdsprocessen mellem bygherre, boligorganisationer, kommunale forvaltninger og ikke mindst brugere og beboere. Vi vil derfor arbejde med at afdække de forskellige interessentgruppers forståelser af og forventninger til byggeriet for at sikre dets succes. I inddragelsen af interessenter og lokalområdet tager vi bl.a. udgangspunkt i erkendelsen af, at samliv og fællesskaber ikke skabes alene af, at de rigtige fysiske rammer er tilstede, men også af en bærende kultur.

Vi glæder os til at realisere Fremtidens Sølund for fremtidens fællesskaber.

Team C.F. Møller vandt opgaven i konkurrence med:

  • Henning Larsen Architects sammen med Entasis, Schul Landskabsarkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
  • Arkitema sammen med Alectia
  • Schmidt Hammer Lassen Architects sammen med Mangor & Nagel, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Balslev Rådgivende Ingeniører og Lyngkilde Rådgivende Ingeniører

Fakta om byggeriet:

  • Det nye Sølund opføres i Ryesgade, hvor det tidligere plejehjem Sølund ligger, der nu rives ned
  • Knap 40.000 m2
  • Ud over plejecenter, ungdomsboliger, seniorboliger og daginstitution etableres der også et underjordisk parkeringsanlæg samt mindre erhvervslejemål, ligesom skybrudssikring og LAR skal indarbejdes i projektet
  • Byggeriets udføres i perioden 2018-2022

Læs mere og følg projektet på dets eget website Fremtidens Sølund