Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

”Skolen skal ikke være verden. Den skal være i verden. Den skal pædagogisk og fysisk gå fra at have det beskyttede og ens til det åbne og forskellige som ideal”.

 

Citatet er én af konklusionerne fra det tværfaglige udviklingsforløb som Universe Fonden har igangsat for at finde Fremtidens Læringsfacilitet – en facilitet, der udfordrer og udfolder rammerne for fremtidens fysiske lærings- og undervisningsmiljø i grundskolen.

Med udgangspunkt i den eksisterende viden fra forskningen, praktikken og de uformelle læringsmiljøer er det målet at identificere, beskrive og synliggøre praktiske løsninger og eksempler på udformning og indhold af fremtidens læringsfacilitet. En facilitet, som skal understøtte og befordre læring, vidensdeling og undervisning.

 

Vi har i Smith haft fornøjelsen af at deltage som tovholder på den del af det gennemførte prejekt, der handler om de fysiske rammer for fremtidens læringsfacilitet. Et forløb der har givet indsigt i, at diskussionerne om hvordan man skaber udvikling hos byggeriets virksomheder også genfindes i diskussionerne om fremtidens skole.  

 

Se videoopsamling fra udviklingsforløbet her: Fremtidens skole

 

”Fremtidens Læringsfacilitet” er et udviklingsforløb igangsat og sponsoreret af Universe Fonden.  Projektet er i første omgang gennemført som et prejektforløb med to hovedspor og dertil knyttede fagligheder: et spor for fremtidens læring og et spor for fremtidens fysiske rammer. Smith Innovation har fungeret som faglig tovholder på sporet om fremtidens fysiske rammer og medvirket til at samle trådende som afsæt for yderligere initiativer.  Læs mere på Fremtidens skole