Hvordan finder man de rette samarbejdspartnere?​ TEST inviterer byggeriets bæredygtige producenter og igangsættere til seminar om udfordringer og muligheder for at markedsmodne nye bæredygtige løsninger til byggeriet.  ​​​​

Der er mange grønne muligheder i byggeriet i form af nye løsninger, som bidrager til at øge bæredygtigheden i byggeriet. De nye ideer kommer ofte fra mindre virksomheder, og rummer derfor også stort vækstpotentialer. Men det er alligevel rigtig svært for virksomheder at få implementeret de nye løsninger på de enkelte byggesager.

Det er nogle af erfaringerne fra Realdanias initiativ, TEST, som siden 2011 har støttet markedsmodningen af nye bæredygtige løsninger til byggeriet.

For at gøre op med barriererne for at få introduceret nye løsninger i byggeriets praksis inviterer TEST til en seminarrække, hvor formålet er dels at blive klogere på, hvorfor det er svært at komme på markedet med nye løsninger til byggeriet og dels udveksle de gode erfaringer fra, når det lykkedes. Seminarerne bygger på konkrete erfaringer og cases fra en lang række af de virksomheder som TEST har støttet og giver dermed et unikt indblik i både de generelle og helt praktiske problemstillinger ved at udvikle nye løsninger til byggeriet. 

Frygten for det ukendte - hvordan finder jeg de rette samarbejdspartnere?​ 

Det andet seminar i række finder sted den 29. september og sætter fokus på samarbejdsrelationer og det at finde (eller i hvert fald lede efter) det perfekte match. På programmet er bl.a. SiteCover, der fortæller om deres valg af samarbejdspartnere ifm. markedsmodningen af deres totaloverdækning til byggepladsen. Derudover er der inspirationsoplæg om projektsamfundet, og om hvorfor vi har behov for eksterne samarbejdsrelationer ved filosoffen Anders Fogh Jensen, ligesom vi også giver gode råd til, hvad der gør et samarbejde godt med afsæt i erfaringerne fra TEST.               

Se det detaljerede program her

 

 

Dato og tid: 29. september 2015 kl. 13.00-16.00 med efterfølgende mulighed for netværk

Sted: Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K 

Tilmelding sker pr. mail til Nanna Ullum Jensen, nuj@smithinnovation.dk

Det er gratis at deltage i seminaret.

Læs mere om seminarrækken og de øvrige seminarer på TESTs website