Byggeriets bæredygtige producenter og iværksættere skal rustes bedre i kampen om at få deres produkter på markedet.

 

Erfaringerne fra byggeriets grønne udviklingsprojekter skal gives videre og række ud over den enkelte byggesag i branchens bestræbelser på at blive mere bæredygtig. På trods af politisk medvind og branchens generelle velvilje oplever vi nemlig fortsat, at mange producenter har svært at komme på markedet med grønne løsninger til byggeriet​​​​.

Samtidig ser vi, at de gode idéer er der – parat til at bidrage til at øge bæredygtigheden i byggeriet. Men hvorfor er den sidste vej på markedet så svær? Fos os at se er byggeriets struktur en af årsagerne – byggeriet er en branche med mange krav og indbyrdes bindinger. Konservativ om man vil. Og det gør det svært for særligt de mindre producenter at udvikle og ikke mindst implementere nye løsninger til trods for, at de rummer et enormt potentiale for både virksomheder og kunder.

​​En af de virksomheder, der er lykkedes med at komme på markedet, er Nature Impact, der er en grøn tagløsning optimeret til at tilbageholde mest muligt regnvand, samtidig med at dets modulopbygning sikrer en hurtig og enkel montage. Her har det været et ufravigeligt udviklingsparameter at sætte kvalitet over pris til trods for, at markedet har en tendens til at sætte pris over kvalitet. Og at være drevet af en lyst og vilje til at ville sætte nye standarder for byggeriet til trods for udfordringer omkring fx (manglende) myndighedsbehandling.

Som fagligt sekretariat for den Realdania finansierede støtteordning TEST, der giver støtte og rådgivning til markedsmodning af nye bæredygtige løsning til byggeriet, oplever vi et udtalt behov for at trække de konkrete erfaringer og gode cases frem i lyset, så de kan inspirere andre. Men samtidig også for at italesætte nogle af de udfordringer, som netop gør det svært – både i forhold til branchens struktur, behovet for at finde de rette samarbejdspartnere og kunder, og i forhold til det at kunne implementere ikke blot en bæredygtig løsning, men også en bæredygtig økonomi.  

Derfor afholder vi i regi af TEST en seminarrække for byggeriets bæredygtige producenter og for at sætte fokus på nogle af de barrierer, som vi oplever i forhold til at introducere nye løsninger i byggeriets praksis. Det første seminar afholdes den 25. august under overskriften ”Hvordan skaber jeg plads til at udvikle nyt i en branche med mange krav og traditioner”, mens de efterfølgende seminarer afholdes den 29. september, 10. november og 1. december 2015 og sætter fokus på hhv. samarbejdspartnere, kunder og økonomi.

Læs mere her