Dokumentation er nødvendig for at få et nyt produkt hele vejen på markedet. Men ét er at vide det, noget andet er at finde ud af, hvilken ordning man skal vælge, og hvordan man gør i praksis, når man som producent står over for at introducere nye grønne løsninger på markedet.

Innovative og bæredygtige produkter er særlig vigtige for at udvikle byggeriet og bidrage til den grønne omstilling. Men dokumentationsprocessen kan være en udfordring, når der er tale om innovative produkter, der i sagens natur ikke kan følge de gængse dokumentionsmetoder. 

Publikationen Guide til dokumentation af nye grønne produkter til byggeriet gør det derfor lettere og mere overskueligt for producenter at gennemgå processen med at dokumentere innovative produkter til byggeriet.

Guiden er baseret på de erfaringer, der er opnået i Realdania initiativet TEST – din bæredygtige løsning til byggeriet, der har ydet økonomiske støtte og rådgivning til dokumentation af nye grønne løsninger til byggeriet. Dermed er guiden baseret på konkrete erfaringer fra en lang række producenter, som har skullet finde vej i dokumentationsvildnisset af begreber som CE-mærkning, brandklassificering, isoleringsevne, standarder, certificering, miljømærker osv.

Den svære dokumentation – og hvordan man kommer igennem den

Dokumentation er afgørende for, at kunderne bliver trygge ved at anvende nye produkter. Erfaringerne fra TEST viser dog, at det kan være svært for producenterne at forstå de mange dokumentationsordningerne til bunds. Derudover går udviklingen i retning af, at bygningsreglementet stiller færre præcise krav til de produkter, der anvendes i byggeriet. Det betyder, at producenterne fremover i højere grad selv skal finde ud af, hvordan de dokumenterer over for kunderne, at produktet lever op til bygningsreglementet.

Ambitionen med guiden er at give producenter, men også distributører og forhandlere, et overblik over forskellige typer af dokumentation, så de lettere kan finde den, der er relevant for netop deres produkt. Derudover giver guiden også et indblik i, hvad der skal dokumenteres, og hvordan en dokumentationsproces forløber med gode råd til, hvad man konkret skal gøre og stille sig selv af spørgsmål undervejs.

Guiden er udarbejdet med udgangspunkt i dokumentation af innovative produkter til byggeriet, der typisk også er bæredygtige, men guiden har også relevans i forhold til produkter, der ikke er bæredygtige i miljømæssig forstand. 

Download Guide til dokumentation af nye grønne produkter til byggeriet