Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Vi kunne godt have brugt den – den decentrale komfortenhed som vi var samlet om startskuddet på. 

Men bortset fra et alt andet end afkølet lokale fejlede humøret og ambitionerne ikke noget ved opstartsworkshoppen for det 2 årige udviklingsprojket, som vi i en solid partnerkreds er gået sammen om at udvikle med støtte fra Fornyelsesfonden.

For potentialet er stort. I takt med at bygninger energirenoveres og tætnes stilles der krav om løsninger der decentralt og med respekt for den eksisterende bygningsmasse kan sikre indeklimaet. For slet ikke at tale om intelligent kan samtænkes med bygningens øvrige funktioner, forhåndsreguleres ud fra vejrudsigten, styres fra mobiltelefonen eller aktivt rense luften. For nu bare at nævne nogle af potentialerne – nationalt og internationalt.

 

Hede drømme? Uden tvivl! Varm luft? Ikke så lang tid endnu!

 

God sommer.

  

Projektet ”Decentral komfort” har modtaget ca 4,5 mio  kr i støtte fra Fornyelsesfonden. Det gennemføres i perioden juni 2011 – juni 2013. Smith står i spidsen for projektet, der har deltagelse af mere end 20 danske og udenlandske virksomheder og viden-institutioner.