Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere

Foto Aarhus Vand …er titlen på en åben idékonkurrence, som Aarhus Vand netop har lanceret. Et banebrydende projekt vil vi (helt partisk) mene - både teknisk og i forhold til en tiltrængt gentænkning af hvordan komplekse byggeopgaver udbydes.Teknisk set er målsætningen at maksimere energiproduktionen og reducere energiforbruget ved rensning af spildevand. Når udbygningen af Egå Renseanlæg er færdig i 2015, skal det være en nettoproducent af energi. Det er markant fremskridt i forhold til det nuværende niveau, og et vigtigt bidrag til at skabe et samfund, hvor ressourcekredsløbene hænger sammen. Der er energi og penge i skidtet – også når du trækker ud i toilettet. Nye resultater kræver nye veje. Når traditionelle udbudsformer benyttes til komplekse opgaver med behov for nytænkning, er resultatet oftest, at løsninger vælges for tidligt, at konsortiesammensætning er for tilfældig, og at for megen viden går tabt i faseovergange. Derfor har Aarhus Vand i dialog med Bascon og Smith valgt at starte udbuddet af den besluttede udbygning af Egå Renseanlæg med en åben idékonkurrence og tilrettelagt det samlede forløb i fem trin, der giver plads til dialog og innovation. Det vel og mærke for et byggeprojekt, der er underlagt de gængse udbudsregler. Og uanset om byggeopgaven handler om skidt eller ej, så er det jo ikke så skidt endda. Der er ideer i skidtet i vand. Og skidt i ideerne i byggeriet. Gå ind på hjemmesiden her, send os din ide og vær med til at gentænke både rense- og byggeprocesser. Tankestof og kulstof er for værdifuldt til at gå tabt. Foto: Aarhus Vand