Det nye Living Lab skal styrke kommuners, forsyningers og virksomheders vækst og eksport inden for klimatilpasning. Smith har leveret baggrundsrapporten til den foranalyse, som har banet vejen for etableringen.

Med CALL COPENHAGEN (Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen) får hovedstadsregionen et "levende laboratorium" for klimatilpasning. Det nye Living Lab skal være en regional platform, der kan sikre øgede investeringer, flere arbejdspladser og eksport af systemløsninger inden for klimatilpasning.

CALL COPENHAGEN er blevet en realitet på baggrund af en foranalyse om interessen og potentialerne for et Living Lab, som Gate 21 og Region Hovedstaden udarbejdede tidligere på året. En foranalyse, som Smith leverede baggrundsnotatet for, og som beskriver muligheder og barrierer for etableringen med ni hovedkonklusioner og dertil knyttede anbefalinger for udformningen af et Living Lab. 

”Vi er glade for, at Hovedstaden nu får sit Living lab. Initiativets fokus på at forbedre beslutningsgrundlaget via fx markedsdialog og dokumentation er rigtig. Vi kan se, at klimatilpasning ikke kun handler om at tilpasse vores fysiske infrastruktur. Vi skal i lige så høj grad opdatere vores beslutningsmæssige infrastruktur, således at de åbenlyse fordele, der er ved at tænke klimatilpasning sammen med andre dimensioner af byplanlægning, ikke bliver bremset af faglig eller kortsigtet økonomisk kassetænkning”, siger Mikkel Thomassen, partner hos Smith Innovation.

Midlerne til CALL COPENHAGEN er bevilliget af Regionsrådet for at sikre, at hovedstadsregionen er førende og internationalt anerkendt som klimaberedt region i 2025. CALL COPENHAGEN skal derfor medvirke til at accelerere implementeringen af kommunernes og forsyningsselskabernes klimatilpasningsplaner med fokus på at give kommuner og forsyninger et bedre beslutningsgrundlag for valg af klimatilpasningsløsninger gennem systematisk dokumentation og en tættere markedsdialog om udvikling, implementering og opskalering af løsningerne. Derudover skal de nye løsninger fungere som show-cases, der understøtter eksporten på klimatilpasningsområdet.

CALL COPENHAGEN er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, HOFOR, ENERGI & VAND, Københavns Kommune, BIOFOS m.fl. Det nye Living Lab skal have til huse på ENERGI & VAND og forventes at starte op i starten af 2017.

Læs Smiths baggrundsnotat til foranalysen

Læs Gate 21 og Region Hovedstadens foranalyse