Man kan ikke se på vandproblematikken alene, når fremtidens klimaudfordringer skal løses i den tætte, eksisterende by. For at by og vand kan fungere sammen, er det afgørende at skabe nye tværfaglige samarbejder på tværs af byplanlægning og byggeriet.  

Klimaet har sneget sig ind på os i form af øgede nedbørsmængder, og vandet finder stadig oftere vej fra kloakken til kælderen. Derfor satte vi på seminaret ”Tag klimaspringet” på årets Building Green messe i Forum den 28. oktober fokus på behovet for at skabe nye konstellationer mellem vand- og byggebranchen for at løse de stigende nedbørsmængder i tætte, eksisterende byområder.

Men hvordan kan man udnytte de stigende regnmængder som ressource til at skabe merværdi i byen og øge livskvaliteten for byens brugere og borgere? Og hvordan bliver bæredygtighed et parameter i klimatilpasningen, når løsningerne går fra at være et anliggende under jorden til at være synlige og blive håndteret over jorden?

Det var omdrejningspunketet, da vi sammen med fire af Klimasprings syv projekter – Biowater, Dynamiske Oversvømmelseskort, Vandvejen og Samvejr – satte klimatilpasning på programmet på Building Green og præsenterede byggebrabchen for klimatilpasningsløsninger med merværdi. Derfor var det heller ikke kun de tekniske aspekter af vandhåndteringen, der var i fokus, da en biolog, en datalog, en landskabsarkitekt og en antropolog som repræsentanter fra hver deres konsortie gav deres vidt forskellige bud på nyskabende løsninger til håndtering af stigende vandmængder på byens overflade. Fra nye dynamiske oversvømmelsesanalyser til gentænkning af gadekæret som regnvandsbassin og fra vandhåndterende vejsystemer til digitale platforme, der skal aktivere borgerne i klimakampen.

Forskellige løsninger – fælles fodfæste

Men lige så forskellige løsningerne er, lige så meget har de til fælles, når man ser på, hvad der skal til for at løse fremtidens klimaudfordringer i den tætte, eksisterende by. For at by og vand – også i fremtiden – kan fungere sammen, er det nemlig afgørende, at man ikke kun ser på vandproblematikken alene, når man udvikler klimatilpasningsløsninger. Det handler derimod om at skabe nye tværfaglige samarbejder og konstellationer med andre dimensioner af byplanlægning og byggeriet, når man skaber løsninger til håndtering af vandmængder over jordens overflade.  

Samvejr – fælles handlen og borgerinddragelse

I Samvejr har man gennem en antropologisk tilgang taget fat i den sociale karakter af klimatilpasning. Ved at skabe en digital platform for borgerinddragelse, har man gjort det nemt at tage del i den lokale tilpasning både som afsender og modtager af ideer til konkrete tiltag samt at fremme det aktive samarbejde mellem myndigheder og borgere om lokal klimatilpasning.

”Vores udgangspunkt for at arbejde med klimatilpasning har været, at folk helt grundlæggende gerne vil være med og tage aktivt del i medborgerskab og lokalsamfundet – også når det regner. Der findes jo intet, der kan få folk til at tale sammen som vejret. Vores mål er at få sat gang i den sociale mobiliseringskraft, der kan opstå i klimafællesskaber, og underbygge videndeling og ideudveksling lokalt. Det handler i bund og grund om at gøre klimatilpasning nærværende og høste de bedste idéer”, sagde Jesper Poulsen-Hansen, antropolog og partner i Gemeinschaft blandt andet under sit oplæg.

De syv Klimaspring løsninger er under fortsat udvikling og afprøvning og vil stå klar som markedsmodne løsninger i 2017.

Læs mere om løsningerne på www.klimaspring.dk