Vi ville sådan ønske, at vores pejsestue i morgen var mindre aktuel end den er. For selv om vi her på kontoret selvsagt håbede på - og for størstedelens vedkommende regnede med - en sejr til Clinton, så leverede vi faktisk i sommers analysen for det modsatte. Kom og vær med, når vi tager en åben debat om en verden, der lukker sig. 

Som vi konkluderede i vores paper Connectivity – om pokomon, pip og påvirkelighed i en digitalt forbundet verden, som er udgangspunktet for morgendagens debat i pejsestuen i så:

  • Rejser viden og holdninger hurtigere og hurtigere på tværs af domæner. Uden at vilkårene for at skabe fælles forståelse følger med af den grund. Vi kan påvirke mere og mere og blive enige om mindre og mindre.
  • Får flygtninge hurtigt viden om nye veje ind i Europa, som de (forståeligt) forfølger. Det kan vi ikke forhindre. Men vi kan samtidig heller ikke have en kvalificeret dialog om, hvordan vi sammen (altså inklusive med dem, der flygter) kan finde frem til gode løsninger for alle.
  • Kan republikanske og demokratiske vælgere frit udveksle holdninger og meninger på sociale platforme. Det kan vi ikke forhindre. Og vi kan derfor heller ikke forhindre, at der breder sig en konsensus af, at det Trump (eller Sanders) siger er i orden – også selvom det måtte være faktuelt forkert eller stride mod, hvad han selv tidligere har sagt. Og den presse, der tidligere kunne være den kritiske vagthund, er i store træk væk – forsvundet som følge netop af digitalisering og det forhold, at nyheder i dag forventes at være gratis, hvorfor vi har stadig flere artikler og stadig færre til at lave dem.  
  • Kan det politiske ”establishment” ikke undlade at spørge de britiske vælgere om holdningen til EU. Men magter samtidig ikke at forklare den komplekse EU-størrelse i et format, der egner sig til en ikon- og stemningsbaseret digital virkelighed.
  • Synes der at være et uheldigt sammenfald mellem populisme og det at magte digitaliseringens nye vokabularium – hvilket måske ikke er så mærkeligt, for det vi betegner som populisme er vel netop kendetegnet ved at være det, der i mindre grad lever op til det gamle regimes spilleregler for gyldig vidensproduktion. Populisterne har ganske enkelt mindre, de skal aflære sig.

Hvilket fører til følgende hovedkonklusion:

Ironien synes at være, at i takt med at vi kan tale med flere og flere, bliver vores verden mindre og mindre. At det der startede som et åbent netværk medfører, at verden lukker sig om sig selv.

Derfor: Kom og vær med når vi i morgen, tager en åben debat om en verden, der lukker sig. Der er i sandhed brug for ild i pejsen og højt til loftet.

Der er debat i pejsestuen torsdag den 10. november kl. 15-17 hos Smith Innovation

Læs mere om programmet her og tilmeld dig ved at sende en mail til ikb@smithinnovation.dk