Smith er af en partnerne bag nyt forskningsnetværk, der skal nytænke en tværfaglig praksis inden for bygningsdesign.

CITA, Bartlett School of Architecture, Foster + Partners, Buro Happold, BIG og Smith Innovation er blot nogle af partnerne bag et nyt tværfagligt forskningsnetværk for innovativt bygningsdesign.

Målet er at uddanne en ny generation af tværfaglige forskere, der med øjnene rettet mod praksis kan ændre på den måde, vi tænker, designer og bygger vores fysiske omgivelser.

InnoChain skal forene teori og praksis
InnoChain er et nyt forskningsnetværk der, centreret omkring 15 ph.d.-stillinger inden for arkitektur og ingeniørvidenskab, skal forene ny viden skabt gennem forskning med effekt i praksis. Netværkets overordnede formål er således at styrke og udvikle en innovativ designpraksis i byggeriet.

Mere konkret skal de nye ph.d.-projekter udvikle ny viden om, hvordan avancerede digitale designværktøjer kan udfordre og forbedre fremtidens byggekultur, så vi får mere bæredygtige og intelligente materialer og designløsninger.

Tværfagligt og tværeuropæisk samarbejde
Udviklingen af de nye tværfaglige designmetoder skal udvikles gennem en praksisbaseret og branchefokuseret tilgang. Bag det nye forskningsnetværk “Building Innovation in the Extended Digital Chain” (InnoChain) står derfor et tværeuropæisk og tværfagligt konsortium bestående af seks førende forskningsinstitutioner og 14 ’branchepartnere’, der i praksis beskæftiger sig med arkitektur, teknik, design, softwareudvikling eller produktion.

De kommende forskere bliver indskrevet på af en de i alt seks deltagende forskningsinstitutioner og vil få hands-on erfaring fra de praksisorienterede virksomheder i forhold til at omsætte teori til ”anvendt virkelighed”.

For Smith betyder det, at vi vil understøtte, at den nye viden reelt kommer ud og bliver en del af ny praksis, nye løsninger og nye produkter.


Fakta om InnoChain

I Danmark er InnoChain forankret hos CITA, Centre for IT and Architecture på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering under projektledelse af professor Mette Ramsgaard Thomsen.

InnoChain er blevet bevilliget 4 millioner EUR fra EUs Marie Skłodowska-Curie Actions program under Horisont 2020-programmet.

De seks akademiske partnere er:

  • CITA, Centre for IT and Architecture, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Danmark
  • Bartlett School of Architecture, University College London, Storbrittanien
  • Institute of Building Structures and Structural Design (ITKE), University of Stuttgart, Tyskland
  • IOA, Institute of Architecture, University of Applied Arts, Vienna, Østrig
  • Royal Institute of Technology, Sverige
  • IAAC, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Spanien

De 14 branchepartnere er:

Foster + Partners Limited, White arkitekter AB, BIG, HENN GmbH, ROK, Cloud 9 SL, Buro Happold Limited, str.ucture GmbH, designtoproduction GmbH, Smith Innovation, Blumer-Lehmann AG, S-Form, Factum Arte Desarrollos Digitales SL, McNeel Europe SL

Læs mere om InnoChain her