Miljøstyrelsen og KL har udgivet en eksempelsamling med gode cases på innovative samarbejds- og udbudsmodeller skabt mellem kommuner og private virksomheder. En af dem er Egå Renseanlæg, hvor Smith var med til at gennemføre en innovativ udbudsproces, der sætter nye standarder for både renseanlæg og udbudsformer.

I byggeriet køber man det meste hos andre, og den største viden og de bedste ideer findes derfor sjældent i egne rækker. Derfor tror vi i Smith på, at en af bygherrens vigtigste kompetencer er at give mulighed for samskabelse med virksomheder, brugere og eksterne ressourcepersoner.

En netop lanceret eksempelsamling fra Miljøstyrelsen og KL har fremhævet seks gode cases på grønne innovative indkøb og samarbejder i kommunerne. Eksemplerne skal inspirere til, hvordan indkøb og projekter kan anvendes strategisk til at fremme innovative produkter og løsninger, og hvordan forskellige typer af samarbejder kan drive en bæredygtig udvikling hos både virksomheder og kommuner.

En af de seks cases er udbygningen af Egå Renseanlæg og den udbudsproces, som Aarhus Vand valgte at gennemføre på projektet med det formål at få mest mulig innovation ind tidligt i processen. Målet med udbygningen af Egå Renseanlæg er nemlig at skabe et energiproducerende renseanlæg, der producerer 150 % energi i forhold til, hvad det forbruger. En målsætning, der krævede nye løsninger og dermed en ny tilgang til udbudsforløbet.

Smiths rolle var derfor at rådgive om og gennemføre en innovativ udbudsproces, som konkret blev udmøntet i afholdelsen af en åben idékonkurrence, der skulle komme med forslag til, hvordan man kunne realisere idéen om et energiproducerende renseanlæg: ”Når man arbejder med en høj grad af innovation, er de traditionelle udbudsformer ofte utilstrækkelige. De bedste idéer og løsninger skal frem i lyset, og hvis man vælger en bestemt løsning for tidligt i forløbet, får man ikke det optimale produkt. Vi besluttede os derfor for at gå utraditionelt til værks”, siger Inge Halkjær Jensen, projektleder i Aarhus Vand bl.a. i casen.

Læs projektreference om Egå Renseanlæg her

Når vi i Smith er optaget af værdiskabende udbudsprocesser er det fordi, vi tror på, at øget dialog og innovation er med til at give bygherren langt mere for pengene ved at sikre mulighedsrum til gode idéer og nye indfaldsvinkler. Som Miljøstyrelsen og KL også skriver i deres indledning til eksempelsamlingen, så tror vi også i Smith på, at kommunernes udfordringer i forhold til en grøn omstilling kræver nye løsninger og højere grad af samarbejde mellem kommuner og virksomheder. Og at offentlig-private samarbejde er noget af det, der kan være med til fremme innovative løsninger.

Læs blogindlæg om offentlig-private partnerskaber her

Læs Miljøstyrelsen og KLs eksempelsamling om "Grønne innovative indkøb og samarbejder" her