Arbejder du med det byggede miljø og interesserer du dig for en bæredygtig udvikling af din organisations ydelser? Med dette kursus får du inspiration, redskaber og sparring til opgaven. Med forskningsbaseret viden, konkrete metoder og en kobling til egen praksis får du strategiske redskaber til at arbejde hen mod mere bæredygtige løsninger.

KADK kursus i samarbejde med Smith Innovation: Innovationsledelse i byggeriet – strategiske redskaber til en bæredygtig omstilling

Danske aktører i byggesektoren viser eksempler i verdensklasse på, hvordan byer og bygninger kan bidrage til en bæredygtig udvikling; fra 0-energi huse over up-cycling til klimasikring. Men de mest innovative løsninger er eksperimenter i en lille skala. Hvis vi skal høste den fulde effekt, både miljø- og forretningsmæssigt, skal byggeriets parter helt grundlæggende udvikle deres produkter og ydelser. På kurset gives indsigt i teori, metoder og processer til at opnå en bæredygtig praksis.

Byggeriet er en del af de nuværende bæredygtighedsproblemer. Hvis byggeriet også skal være en del af løsningen, er vi nødt til at udvikle nye produkter, processer og rutiner. Udfordringerne tydeliggøres af statusrapport 2017 fra FN’s Miljøprogram, der viser, at byggeriet står for 35 procent af verdens samlede energiforbrug, har et CO2-aftryk på omkring 40 procent og er en væsentlig årsag til affaldsproblemer. I 2015 alene producerede EU 821 millioner ton byggeaffald.

Det får du ud af kurset

 • Viden: ny forskningsbaseret viden om udviklingsledelse i byggeriet
 • Redskaber: introduktion til metoder og processer, der kan anvendes til at skabe en bæredygtig praksis
 • Kobling til egen praksis: analyse og sparring vedr. nuværende og kommende udviklingsbehov ift. eget arbejdsfelt og egen organisation.

Hvem er kurset for?

Kurset er målrettet fagfolk inden for byggeriet med ansvar for deres organisations udvikling af ydelser, processer og produkter. Det kunne eksempelvis være udviklingschefer, partnere og direktører. Derudover er det også relevant for fagpersoner, der arbejder i fonde, myndigheder, gts-institutter mv. inden for byggesektoren.

Kursusindhold og undervisning

Hver af kursets fem dage vil være opdelt i tre blokke:

1. Teoretisk forelæsning og dialog. Forud for kursusstart udsendes udvalgte tekster, som skal læses inden opstarten. Kursets teoretiske forelæsninger har de udvalgte tekster som klangbund.

2. Praktisk introduktion til metoder og redskaber inden for udviklingsledelse i byggeriet.

3. Kobling til egen praksis. I samarbejde med peers vil der undervejs i kurset være en mindre opgave ifm. egen praksis. Denne opgave afleveres og modtager feedback på kursets afsluttende dag. Bemærk: Kursusdeltagerne forventes til at læse et mindre antal tekster inden kursusstart.

Der skal afsættes ca. 8 timer til forberedelse.

Kursusledere og undervisere

 • Natalie Mossin / Kursusleder / arkitekt og leder af Institut for Bygningskunst og Teknologi på KADK
 • Mikkel Thomassen / Assisterende kursusleder /cand.scient.soc, Ph.D og partner i Smith Innovation
 • Ingeborg Hau / Assisterende kursusleder /cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling og partner i Andel
 • Lene Dammand Lund / Medunderviser /rektor ved KADK
 • David Garcia / Medunderviser / arkitekt, forsker, programleder, KADK og stifter af MAP Architects
 • Sara Asmussen / Medunderviser / arkitekt, BIM-specialist og assistant director i Deloitte Danmark
 • Flemming Rafn Thomsen / Medunderviser / arkitekt, medstifter og partner i tegnestuen Tredje Natur
 • Hans Blinkilde / Medunderviser / projektchef, Region Hovedstaden, Center for Ejendomme
 • Kasper Kläning / Medunderviser / salgs- og Marketingdirektør, Fischer Lighting

 

Dato: 19. - 23. august 2019

Adresse: Det Kongelige Danske Kunsakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K

Pris: 20.000 kr. ekskl. moms

Tilmelding via dette link senest den 31. maj