I november måned sætter DI, KL og Danske Regioner fokus på, hvordan fælles udvikling af klimatilpasningsløsninger mellem kommuner, forsyninger og virksomheder er afgørende i arbejdet for at sikre vores samfund mod de øgede regnmængder og for at gøre Danmark til frontløber inden for innovativ vandhåndtering. Det sker gennem en række inspirationsmøder rundtom i landet, hvor det undersøges, hvordan vi går fra plan til handling. Klimasprings sekretariat bidrager med erfaringer og best practise fra de i alt 15 gennemførte udviklingsprojekter.

Fremtidens vejrprognose står på flere og kraftigere regnskyl som følge af klimaforandringerne. Rundt om i landets kommuner er man i fuld gang med at udarbejde klimatilpasnings- og skybrudsplaner, for at sikre samfundet mod de enorme udgifter, som de kraftige regnmængder kan føre med sig.

Også erhvervslivet har fået øjnene op for, at det er nødvendigt at omstille sig klimaforandringerne, der har konsekvenser for både produktion, omkostninger og indtjening.  

Men håndteringen af de øgede vandmasser behøver ikke kun være en dyr og sur pligt – tværtimod. Med udsigt til investeringer på 30-40 mia. over de kommende 20 år i Danmark, rummer klimatilpasning nemlig et enormt potentiale for kommerciel vækst, hvis man finder de rette løsninger på oversvømmelsesproblematikken.   

Klimaspring som best practise

Klimaspring er Danmarks første og hidtil største kampagne til udvikling af kommercielle klimatilpasningsløsninger med merværdi. Filosofien bag kampagnen er at udnytte potentialet for håndtering af regn i tæt, eksisterende by ved at kombinere vandhåndtering med andre dimensioner af byplanlægning. Tilgangen er at betragte de stigende vandmasser som en værdifuld ressource, der kan skabe liv og leg i byerne de mange dage om året, hvor regnen ikke udgør et problem.

På inspirationsmøderne deler vi vores erfaringer fra dette udviklingsarbejde gennem konkrete casepræsentationer af udvalgte klimaspringprojekter og oplæg om klimatilpasningsløsninger på tværs af sektorer og brancher. Vi løfter bl.a. sløret for, at løsningen af fremtidens vandproblematikker i den tætte eksisterende by starter helt andre steder end ved at kigge på vandet alene. 

Du kan stadig nå at tilmelde dig

Der er stadig få ledige pladser på enkelte lokalarrangementer, der byder på et bredt program af ekspertoplæg, casepræsentationer, workshops, ideudveksling og mulighed for at møde kollegaer på tværs af brancher og fagområder inden for klimatilpasning. Du kan tilmelde dig arrangementet i dit lokalområde ved at skrive til Asker Juul Aagren fra DI på asja@di.dk

Inspirationsmøderne afholdes i:   

Silkeborg den 16.11.2015

København den 25.11.2015

Odense den 26.11.2015

Aalborg den 30.11.2015 

Find mere information om de enkelte arrangementer her