Om skribenten ///

Partner
Mikkel A. Thomassen
(+45) 29 60 91 76
Med flere end 100 udviklingsforløb og 25 års erfaring med innovation på tværs af videns- og virksomhedsgrænser har Mikkel med sikker hånd gjort usikkerheder til aktiver, visioner til værdi og ideer til produkter.
Læs mere
danish-resources-logo

 

Du bestemmer ikke selv din konkurrenceevne – det gør din klynge! Det er hårdt trukket op pointen i en lang række analyser af, hvad der gør nogle økonomier mere konkurrencedygtige end andre. Og opskriften på hvordan danske (bygge)virksomheder trods høje lønomkostninger kan komme i front.  

 

Det giver derfor rigtig god mening at Dansk Arkitektur Center har igangsat projekt Danish Resources, der i samarbejde med byggeriets virksomheder skal understøtte udviklingen af grønne kompetenceklynger. Og dermed styrke danske virksomhedernes evne til at konkurrere om og på et globalt marked i hastig vækst.

Som projektleder og med ansvaret for de danske aktiviteter spiller Smith en central rolle i Danish Resources. Et projekt der med Eco:Laborate også rummer muligheden for at afprøve klyngens potentialer på det kinesiske marked. Alt sammen naturligvis forankret i Dansk Arkitektur Centers arbejde som et visionarium for byggeriets udvikling.

 

Netop tanken om at vi må anskue byggeriet systemisk er en hjørnesten for Smith. Innovation i byggeriet kræver, at der tænkes på tværs af værdikæden - bygherrer, arkitekter, ingeniører, materialeproducenter skal udvikle sig samtidig, hvis det virkelig skal rykke. Og den virksomhedsdrevne udvikling må spille sammen med videninstitutioner, myndigheder, finansielle aktører og hvem der ellers er med til at skabe den økologi, som fremtidens byggeri udvikles i.

 

Det er klynger eller klynk!

 

Mød derfor op når Danish Resources skydes i gang med et åbent netværksarrangement den 17. november kl 17-19 i Dansk Arkitektur Center (læs mere på www.dac.dk).  

 

Projektet Danish Resources er finansieret af Realdania samt støttet af byggeriets virksomheder og gennemføres fra september 2009 – september 2010. Projektet varetages af Dansk Arkitektur Center og gennemføres i samarbejde med Eco:Laborate og Smith Innovation.