Evidensen fik dødstødet til CLIBYG’s afslutningsarrangement i denne uge. Den forestilling, der hersker i dele af byggebranchen om, at viden er evident, sætter kreativiteten og den sunde fornuft ud af spil. Det hæmmer udviklingsaktiviteter i byggeriet. Vi skal derfor tage kampen op og begrave forestillingen om evidens, hvis vi skal udvikle byggeriet. Vi skal turde udfordre grænserne for vores viden og bringe viden i spil på nye måder. 

De studerende, der sad og forberedte sig til de forestående eksaminer i CBS bygning Porcelænshaven tirsdag eftermiddag, har muligvis fået kaffen galt i halsen: Hvorfor sidder voksne mennesker fra den danske byggebranche og bygger korthuse? Det måske ikke helt åbenlyse svar for udenfor forstående var, at deltagerne til det sidste CLIBYG arrangement var i gang med ikke blot at bygge korthuse, men også på symbolsk vis var ved at ændre vidensforståelsen og se byggeriets udfordringer i et nyt lys.

Et korthus er ustabilt, og kan falde sammen. Men et korthus rummer samtidig den kvalitet, at kortene kan sættes sammen på nye måder, og der kan skabes nye forbindelser. I en usikker verden, hvor omstillingsparathed er alfa omega, har vi netop brug for at kunne skabe nye forbindelser, skabe ny viden og udfordre vores grænser.

Korthusets ustabile struktur er derfor ikke blot at foretrække, men også en nødvendighed for at vi kan møde de forandringer og den usikkerhed, verden rummer. Det kræver tværfagligt samarbejde. Siloerne i byggeriet skal nedbrydes, og vi skal blive bedre til at lære af hinanden.

Hvordan vi skaber en mere produktivt, konkurrencedygtigt og bæredygtig branche er ikke noget, vi kan finde et endegyldigt og evident svar på. Kun ved at altid at blive ved med at udfordre vores vidensgrænser, bringe nye vidensdomæner i spil og sætte kortene sammen på nye måder, kan vi skabe resultater, der rykker branchen. Resultater der altid kan videreudbygges i takt med, at verden ændrer sig, nye indsigter og nye krav kommer til. Korthuset udvides, og bliver højere.

Risikoen er, at det en dag falder sammen. Men alternativet er værre. Det stiller krav til ledelsen og organisering i byggeriet. Ledelsesopgaven er at turde. At turde bringe nye fagligheder i spil og bryde med den eksisterende organisering.  At turde begive sig ud i udviklingsforløb, der ikke er forudsigelige og ikke kan styres efter på påforhånd definerede målsætninger.

Byggeriet skal opgive den faste struktur, og turde begive sig ud i at bygge korthuse, hvor vores viden er kort, der kun fungerer i sammenhæng med andre kort i en altid ustabil struktur.